сряда, 20 юли 2011 г.

Антитръст: Комисията започва разследване на австрийския пазар за управление на отпадъците от опаковки поради съмнение за отстраняване на конкуренти

Европейската комисия започва антитръстово производства поради опасения, че австрийската компания за управление на отпадъците АРА може би възпрепятства конкурентите й да навлязат или да разширят своите позиции на пазарите за управление на битови и търговски отпадъци от опаковки, в нарушение на правилата от Договора за функциониране на ЕС, забраняващи злоупотреба с господстващо положение на пазара (член 102).
Започването на официално производство не означава, че Комисията има доказателства за нарушение, а че ще разследва случая като приоритетен.
Проучваният съответен пазар обхваща организацията по събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци от опаковки, включително хартия, пластмаса и други материали. АРА е водеща австрийска компания за управление на отпадъците. Компаниите за управление на отпадъците са обслужващи компании, на които производителите на опаковани стоки заплащат, за да се освободят от задължението да се грижат за събирането и рециклирането на отпадъците от опаковки на стоки, които произвеждат.
Разследването ще се фокусира върху това, дали АРА злоупотребява с господстващото си положение на пазара, по-специално като възпрепятства достъпа до инфраструктурата й за събиране на отпадъци, необходимо условие, за да могат конкурентите да предлагат услуги на пазара и дали оказва натиск върху клиенти и доставчици на услуги по събирането на отпадъци с цел да не сключват договори с конкурентите й. Подобно пазарно поведение от страна на АРА може да доведе до по-високи разходи за управление на отпадъците и следователно до по-високи цени на опакованите стоки.
През 2010 г. Комисията е извършила проверки в помещенията на АРА в Австрия, за да събере необходимите й доказателства по случая.

Няма коментари:

Публикуване на коментар