четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Енергетика: ЕК започва разследване на субсидиран внос на фотоволтаични елементи от Китай


Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу субсидиран  внос  на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. клетки и подложки ) с произход от Китайската народна република
Разследването е по повод на жалба, подадена на основание член 10 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност, в която се твърди, че вносът на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. клетки и подложки ) с произход от Китайската народна република е субсидиран и поради това причинява съществена вреда на индустрията на Съюза.
Жалбата е подадена на 26 септември 2012 г. от EU ProSun  от името на производители, които представляват повече от 25 % от общото производство на Съюза на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар