четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Каква може да е цената на "отказа от Европа"

Днес в Официален вестник на ЕС е публикувано
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Актуализиран анализ на цената на „отказа от Европа“ “

Няма коментари:

Публикуване на коментар