четвъртък, 14 ноември 2013 г.

Енергетика:Актуална информация за делата срещу България за сектор енергетикаПрез 2012 и 2013 г. Съдът на Европейския съд (СЕС) образува три дела срещу България по искане на Комисията, за неизпълнение на европейскотно законодателство  в сектор енергетика.

През последните месеци и по трите дела има развитие като по:

1. Дело C‑198/12
има 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г‑Н N. JÄÄSKINEN представено на 14 ноември 2013 година
по Дело C‑198/12 Европейска комисия срещу Република България
относно
„Неизпълнение на задължения от държава членка — Вътрешен енергиен пазар — Транспортиране на газ — Оператор на преносна система (ОПС) — Задължение за гарантиране на максимален капацитет — Виртуален пренос на газ в обратна посока (backhaul) — Член 14, параграф 1 и член 16, параграф 1 и параграф 2, буква б) от Регламент № 715/2009 — Допустимост“.


Следваща стъпка по делото

След представянето на становището на генералния адвокат съдиите следва да обсъдят делото и да се произнесат с решение. Съдът не е задължен да се съобрази с мнението на генералния адвокат. Дата за окончателно произнасяне все още не е определена от съда.
 


С ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА
от 12 септември 2013 година
се заличава от регистъра на съда дело C‑203/13.
с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения от страна на България в сектор енергетика, предявен на основание член 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) на 17 април 2013 г.

3.Дело С-253/13

С  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА
от 21 октомври  2013 година се заличава делото  от регистъра на Съда.
Делото е с предмет иск от Европейската комисия за установяване на неизпълнение на задължения за прилагане на европейското законодателство в сектор енергетика, предявен на основание член 258 ДФЕС на 7 май 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар