понеделник, 16 февруари 2015 г.

Енергетика: АСЕР публикува практически разяснения за прилагане на разпоредбите на REMITАгенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) публикува документ наречен Въпроси/отговори по прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT) и Регламент за изпълнение на Европейската комисия (ЕС) № 1348/2014.
В документа АСЕР отговаря на често задаваните  въпроси от участниците на пазара и други заинтересовани страни, през последните години, по отношение на практическото прилагане на разпоредбите за прозрачност и интегритет на пазара на едро.
Агенцията ще актуализира документа Въпроси/отговори по прилагане на REMIT на месечна база. Месечната актуализацията ще обхваща всички въпроси от общ характер, изпратени до Агенцията на адрес  remit@acer.europa.eu.
Агенцията също така публикува указания за националните регулаторни органи (НРО), чиято цел е да ги улесни да изпълняват задачите, произтичащи от регламента, по един координиран и последователен начин.
Ръководството ще се актуализира регулярно, за да отразява променящите се пазарни условия и опитът натрупан от Агенцията и националните регулаторни органи в прилагането на REMIT, включително чрез обратна връзка от участниците на пазара и други заинтересовани страни.
АСЕР напомня на участниците на пазара, че те трябва стриктно да се съобразяват със задълженията и забраните установени с REMIT. Агенцията препоръчва на участниците на пазара сами да създадат собствена програма за съответствие с изискванията на REMIT.
Всички документи, свързани с прилагането на REMIT са публикувани ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар