петък, 7 юни 2019 г.

Цифров единен пазар: България е избрана за една от осемте локации, които ще приемат суперкомпютри на световно ниво


ЕК съобщи, че са избрани осем локации на центрове за свръхбързи изчисления на територията на целия ЕС, които ще  приемат първите европейски суперкомпютри. Центровете ще работят в подкрепа на европейските научни работници, промишлеността и бизнеса и ще разработват нови приложения в множество области — от създаването на лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.
Центровете се намират в Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург), София (България) и Марибор (Словения).
Те ще подкрепят разработването на основни приложения в области като персонализираната медицина, разработката на лекарства и материали, биоинженерството, метеорологичните прогнози и изменението на климата.
Общо 19 от 28-те държави, участващи в съвместното предприятие, ще се включат и в консорциумите, експлоатиращи центровете. Заедно със средствата от ЕС общият бюджет ще възлезе на 840 милиона евро. Договореностите относно финансирането за новите суперкомпютри ще залегнат в подробните споразумения за тяхното приемане, които предстои да бъдат подписани.
В днешния свят високопроизводителните изчислителни мощности са от решаващо значение за създаването на растеж и работни места, но и за стратегическата автономност и иновациите във всяка една област. Суперизчисленията намират приложение в множество сфери. С тях може например да се прогнозира развитието на местния и регионалния климат и да се предвиждат мащабът и траекторията на бури и наводнения, което дава възможност за задействане на системите за ранно предупреждение в случай на екстремни метеорологични явления. Те се използват и при разработката на нови лекарства и решаването на сложни физични уравнения, които представят процесите и взаимодействията на новото лекарство и човешките тъкани. Във въздухоплаването и автомобилната промишленост също се използват суперкомпютри за създаване на сложни симулационни модели и изпитване както на отделни компоненти, така и на цели самолети и автомобили. Освен това суперкомпютрите са от решаващо значение за извършването на мащабни симулации и за анализа на данни, което ги превръща в изключително важен елемент от разработването на изкуствен интелект и увеличаването на възможностите на Европа в киберсигурността и блоковата верига.


За повече информация
Информационен документ — Обединяване на ресурси за изграждане на инфраструктура и екосистема за високопроизводителни изчисления от световно ниво в Европа
Съвместно предприятие EuroHPC
Съобщение за медиите — Съветът подкрепи плановете на Комисията да инвестира 1 милиард евро в европейски суперкомпютри от световна класа