вторник, 21 юни 2011 г.

Евростат: БВП на глава от населението по държави членки на ЕС

Европейската комисия публикува предварителни данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за 2010 г., изчислен на глава от населението по държави членки. Брутният вътрешен продукт, изразен в стандарт на покупателната способност (Purchasing Power Standard (PPS) ) на глава от населението по държави членки варира от 43 % до 283 % от средния за ЕС 27 (БВП 2010 г. ЕС 27=100). Окончателните данни ще бъдат публикуване през декември 2011 г.
Данните за БВП на глава от населението, изразен в паритет на покупателната способност, са изчислени от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Те обхващат 27 държави членки на ЕС, три страни от EFTA, четири страни-кандидатки и три страни от Западните Балкани.
БВП на глава от населението в Испания, Италия и Кипър е около средната стойност за ЕС 27, докато във Франция е около 5% над средното ниво. Германия, Белгия, Финландия и Обединеното кралство, са между 10% и 20% над средното ниво, докато Дания, Ирландия, Австрия и Швеция са около 25% над средното ниво. Холандия е около една трета над средното ниво. Най-високият БВП на глава от населението в ЕС-27 е регистриран в Люксембург.
БВП на глава от населението в Гърция, Словения, Малта, Португалия и Чехия е между 10% и 20% по-ниско от средните стойности за ЕС27, Словакия е с около 25% под средното равнище. Естония, Унгария, Полша, Литва и Латвия са между 35% и 50% по-ниско.

Румъния е с 55%, а България с 57% по-ниско от средното равнище за ЕС 27.

Няма коментари:

Публикуване на коментар