четвъртък, 30 април 2020 г.

Коронавирус: Пакет от мерки за банките, улесняващи кредитирането на домакинствата и фирмите в ЕС


Комисията обяви, че е приела пакет от мерки за банковия сектор, за да насърчи кредитирането на домакинствата и дружествата в целия Европейски съюз. Целта на мерките е да дадат възможност на банките да продължат да отпускат заеми, така че да се подпомогне икономиката и да се смекчат съществените икономически последици, породени от коронавируса. Пакетът включва тълкувателно съобщение относно счетоводните и пруденциалните правни норми на ЕС, както и целенасочени изменения с временен характер на правилата на ЕС за банките.
В представеното съобщение се припомня, че правилата на ЕС дават възможност на банките и надзорните органи да действат по гъвкав, но същевременно отговорен начин по време на икономически кризи, за да подкрепят гражданите и фирмите, в частност малките и средните предприятия. С регламента, се въвеждат някои целенасочени промени, чрез които да се осигури максимална възможност за кредитните институции да отпускат заеми и да поемат загуби, причинени от коронавирусната пандемия, като същевременно запазват своята устойчивост.
Комисията ще започне съвместна работа с европейския финансов сектор, за да проучи възможностите за разработване на най-добри практики, чрез които гражданите и фирмите допълнително да бъдат подпомогнати. Според Комисията, в условията на настоящата криза отговорът на ЕС трябва да бъде координиран, за да се избегне фрагментиране на национално равнище и да се осигурят еднакви условия на конкуренция.

За повече информация
Тълкувателно съобщение на Комисията относно прилагането на счетоводните и пруденциалните правни норми за улесняване на банковото кредитиране в ЕС (Подкрепа за бизнеса и домакинствата в контекста на COVID-19)
Предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
Въпроси и отговори: Действия в отговор на коронавируса: Пакет от мерки за банките за улесняване на кредитирането - Подкрепа за домакинствата и фирмите в ЕС

петък, 24 април 2020 г.

Коронавирус: Глобална кампания за дарения


Европейският съюз обединява силите си с глобални партньори, за да даде силен старт на кампания за ангажименти за дарения — „Глобални действия срещу коронавируса“ — от 4 май 2020 г. нататък. Световната здравна организация (СЗО) и глобални организации, активни в областта на здравето, отправиха съвместен призив за действие с цел осигуряването на бърз и равноправен достъп до безопасни, качествени, ефективни и икономични диагностика, лечения и ваксини срещу коронавируса.
С цел набирането на средства в подкрепа на това начинание Европейският съюз и неговите партньори ще организират световен маратон за поемане на ангажименти за дарения. Държавите и организациите по света се приканват да поемат ангажимент в помощ на постигането на целта от 7,5 милиарда евро първоначално финансиране.
Председателят на Европейската комисия Фон дер Лайен заяви: Трябва да съберем наедно света, неговите лидери и хората в борбата срещу коронавируса. След само 10 дни ще поставим началото на кампания за ангажименти за дарения в световен мащаб. Истински маратон. Понеже, за да бъде победен коронавирусът, се изискват глобална реакция и непрестанни действия на много фронтове. Трябва да разработим ваксина, да я произведем и да я вкараме в употреба във всички краища на света. Също така трябва да я направим достъпна на приемлива цена.
Изследователи и изобретатели от цял свят работят усилено за намирането на решения за спасяването на човешки живот и за опазването на нашето здраве. От 4-ти май нататък Комисията ще регистрира ангажиментите за дарения, поети от държави и бизнес фондации. На този ден Комисията ще обяви също следващите етапи на глобална кампания, която ще постави началото на постоянно събиране на допълнителни средства.
Комисията отправя покана и към публични личности, бизнес партньори, филантропи, артисти и граждани да допринесат за повишаване на осведомеността относно тази глобална кампания за ангажименти за дарения. Събраните средства ще бъдат разпределени в три направления: диагностика, лечения и ваксини.
Отброяването до старта на маратона започва днес — първия ден от Световната седмица на имунизацията за 2020 г., организирана от Организацията на обединените нации. Темата тази година е #VaccinesWork for All (Ваксините работят за всички), като кампанията ще се съсредоточи върху начина, по който ваксините, както и хората, които ги разработват, предоставят и получават, работят за защитата на здравето на всички и навсякъде.
Научете повече за кампанията и за това как да участвате на уебсайта на „Глобални действия срещу коронавируса“: europa.eu/global-response
Контекст
На 26 март на извънредно заседание във връзка с пандемията от коронавирус държавите от Г-20 се споразумяха за създаването на глобална инициатива за подготвеност и реакция на пандемията, която „да служи като универсална, ефикасна и устойчива платформа за финансиране и координация с цел ускоряване на разработването и предоставянето на ваксини, диагностика и лечение“.
На 24 април СЗО и първоначална група от организации, дейни в областта на здравето, стартираха историческо, глобално сътрудничество за ускорено разработване и производство, както и справедлив глобален достъп до нови ключови здравни технологии, свързани с COVID-19. Групата включва фондацията на Бил и Мелинда ГейтсКоалицията за иновации в областта на епидемичната готовностГлобалния алианс за ваксини и имунизацииГлобалния фондUNITAIDфондацията „Уелкъм тръст” и Световната банка. Заедно те се ангажираха със споделената цел за всеобщ, равен, глобален достъп до иновативни инструменти за борба с вируса COVID-19. Прочетете съвместния призив за действия тук.
С цел да се отговори на съвместния призив за действия, отправен от организациите, дейни в областта на здравето, ЕС обединява сили с Франция, Германия, Обединеното кралство, Норвегия и Саудитска Арабия за организирането на конференция за ангажименти за дарения. Това бе направено, след като председателят Фон дер Лайен обяви на 15 април, че Комисията ще организира онлайн проява за поемането на ангажименти за дарения с оглед на финансирането на разработването на ваксина срещу COVID-19.
Успоредно с това Комисията предоставя стотици милиони евро за мерки за научни изследвания и иновации, предназначени за разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи за предотвратяване на разпространението на коронавируса.
За повече информация

Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място


Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато те се завърнат на работното си място? Този важен въпрос занимава много работодатели, като държавите от ЕС планират или извършват вече постепенно завръщане към работа след коронавируса. В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува днес насоки относно завръщането на работа.
Насоките съдържат връзки към национална информация за конкретни сектори и професии. Насоките обхващат няколко области:
·оценка на риска и подходящи мерки
·участие на работниците
·полагане на грижи за работниците, които са били болни
·планиране и обучение за бъдещето
·поддържане на добра информираност
·информация за сектори и професии
В насоките, изготвени от EU-OSHA в сътрудничество с Европейската комисия, също е използван приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат актуализирани редовно с надеждна информация според развитието на ситуацията.
Контекст
Пандемията от коронавирус показва изключителното значение на добрите мерки и условия за безопасност и здраве при работа във всички стопански отрасли.
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд.
В началото на кризата, свързана с коронавируса, EU-OSHA вече публикува насоки за работните места. В тях беше събрана най-важната налична информация и съвети относно пандемията от коронавирус.
За повече информация

Заключения на председателя на Европейския съвет след видеоконференцията с членовете на Европейския съвет, 23 април 2020 г.

Първо бих искал да благодаря на всички наши здравни работници, лекари и изследователи, които работят денонощно, за да спасяват животи.
Бих искал също да изразя подкрепата си към тези, които в момента са болни и се борят с вируса.
Тази пандемия поставя пред сериозни изпитания нашите общества. Благосъстоянието на всяка държава членка зависи от благосъстоянието на целия ЕС.
Всички сме заедно в тази борба. Борбата с коронавируса и последиците от него ще отнеме време, но вече постигнахме голям напредък и предприехме смели действия.
Днес членовете на Европейския съвет проведоха своята четвърта видеоконференция, посветена на справянето с COVID-19 и свързаните с това последици. Изразихме силна воля да вървим заедно напред.
Обсъдихме напредъка по различните измерения на европейския отговор на пандемията и приветстваме Съвместната европейска пътна карта за вдигане напротивоепидемичните мерки във връзка с COVID-19. Всички се съгласихме, че здравето и безопасността на нашите граждани са на първо място.
Също така се съгласихме да продължим да следим отблизо ситуацията, по-специално с приближаването на сезона на ваканциите, и да се координираме във възможно най-голяма степен, за да осигурим постепенно и организирано премахване на ограниченията.
Приветствахме съвместната Пътна карта за възстановяване. В нея се определят някои важни принципи като солидарност, сближаване и конвергенция. Освен това в нея се очертават четири основни области за действие: напълно функциониращ единен пазар, безпрецедентно инвестиционно усилие, действия в световен мащаб и функционираща система на управление.
От изключителна важност да се увеличи стратегическата автономия на Съюза и в Европа да се произвеждат стоки от първа необходимост.
След срещата на Еврогрупата в разширен формат на 9 април 2020 г. ние одобрихме споразумението за три важни защитни мрежи за работниците, предприятията и държавите, възлизащи на пакет на стойност 540 милиарда евро.
Призовахме пакетът да заработи до 1 юни 2020 г.
Също така се съгласихме да работим за създаването на фонд за възстановяване, който е необходим и спешен. Той ще бъде достатъчен по своя мащаб, ще бъде насочен към най-засегнатите сектори и географски части на Европа, и ще е предназначен за справяне с тази безпрецедентна криза.
Поради това възложихме на Комисията да анализира точните нужди и спешно да излезе с предложение, което да отговаря на предизвикателството пред нас.
Предложението на Комисията трябва да изясни връзката с многогодишната финансова рамка, която във всички случаи ще трябва да бъде адаптирана, за да се справим с настоящата криза и нейните последствия.
Еврогрупата в разширен формат ще продължи да следи отблизо икономическата ситуация и ще подготви почвата за устойчиво възстановяване.
Запазваме ангажимента си да дадем необходимия тласък на работата си по фонда за възстановяване, както и по МФР, така че възможно най-скоро да се намери балансирано споразумение и по двата въпроса.
Някои държави членки повдигнаха въпроса за незаконните сондажни дейности от страна на Турция в изключителната икономическа зона на Кипър. Изразихме пълната си солидарност с Кипър и припомнихме и потвърдихме предишните си заключения по този въпрос.
Взехме решение да проведем видеоконференция със Западните Балкани на 6 май.
Видео - какво казаха лидерите на ЕС след срещата

сряда, 22 април 2020 г.

Коронавирус: Комисията обяви изключителни мерки в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор


Комисията обяви, че предприема следващи  действия и предлага допълнителни изключителни мерки за по-нататъшно подпомагане на най-засегнатите селскостопански и хранителни пазари от пандемията на коронавирус. Пакетът за подпомагане включва мерки за помощ за частно складиране (PSA) в сектора на млякото и месото, разрешава мерки за самоорганизация на пазара от оператори в силно засегнати сектори и гъвкавост на програмите за подпомагане на пазара за плодове и зеленчуци, вино и някои други програми за подпомагане на пазара.
Предложените мерки имат за цел да изпратят сигнал, насочен към стабилизиране на пазарите и се считат за най-подходящи за осигуряване на стабилност на бъдещите цени и производство и по този начин да се гарантират стабилни доставки на храни и продоволствена сигурност.
Изключителните мерки, обявени като допълнителен отговор на кризата с коронавирус, включват:
Помощ за частно съхранение: Комисията предлага да предостави помощ за частно съхранение на млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази схема ще позволи временно изтегляне на продукти от пазара за минимум от 2 до 3 месеца и максимален период от 5 до 6 месеца. Тази мярка ще доведе до намаляване на предлагането на тези стоки на пазара и ще балансира пазара в дългосрочен план.
Гъвкавост на програмите за подпомагане на пазара: Комисията ще въведе гъвкавост при прилагането на програмите  за подпомагане на пазара на вино, плодове и зеленчуци, зехтин, пчеларство и училищната схема на ЕС (мляко, плодове и зеленчуци). Това ще позволи преориентиране на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризи за всички сектори.
Изключителна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията: приложимо за сектора на млякото, цветята и картофите, Комисията ще разреши дерогацията от определени правила за конкуренция съгласно член 222 от Регламента за общата организация на пазарите, която позволява на операторите да приемат пазарни мерки за самоорганизация. Конкретно на тези сектори ще бъде разрешено колективно да предприемат мерки за стабилизиране на пазара. Например, на сектора на млякото ще бъде разрешено да планират колективно производство на мляко, а на сектора на цветята и картофите ще бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара. Ще се разрешава и съхранение от частни оператори. Такива споразумения и решения са валидни само за период от максимум шест месеца. Динамиката на потребителските цени ще се следи отблизо, за да се избегнат неблагоприятни ефекти.
Комисията цели тези мерки да бъдат приети до края на април. Преди това ще се проведе консултация с държавите-членки, след което следва да се гласуват  тези мерки. Следователно те подлежат на промяна. Подробностите за тези предложения ще бъдат посочени в момента на окончателното им приемане.

ЕС стартира нова пилотна схема в размер на 50 милиона евро за развиване на уменията и образованието в Европа


Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование. С пилотната схема в размер на 50 милиона евро ще се подкрепя финансиране за студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи в повишаването на квалификацията на своите служители, и за организации, предоставящи образование и обучение.
Пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е нова инициатива за дългово финансиране, предназначена да стимулира инвестициите в образованието, обучението и уменията — като част от решението как повече хора да намерят работа и да се намери отговор на променящите се потребности на европейската икономика. Тази инициатива е от особено значение в трудното икономическо положение, в което се намират понастоящем европейските граждани и предприятия заради пандемията от коронавирус. С нея ще бъдат подкрепяни предприятията и студентите по време на кризата и след нея, за да се гарантира, че Европа може да се развива и да бъде на челно място в световното технологично развитие, да тласне напред своята икономика на знанието и да ускори икономическото си възстановяване.
В пилотната си фаза механизмът за умения и образование ще предостави гаранция на ЕС в размер до 50 милиона евро, подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), задействайки дългово финансиране за проекти в областта на уменията и образованието в Европа с цел мобилизиране на средства в общ размер от над 200 милиона евро. Заинтересованите финансиращи институции или доставчици на образование и обучение могат да кандидатстват, за да станат финансови посредници и да участват в схемата, като отговорят на откритата покана за изразяване на интерес, публикувана от ЕИФ. Подборът на финансовите посредници се управлява от ЕИФ.
ЕИФ ще осигури безвъзмездна ограничена гаранция за първа „загуба“ с определен праг (или насрещна гаранция) на подбрани финансови посредници, които съставят нови портфейли за дългово финансиране за студенти и предприятия. Допустимите студенти и предприятия ще имат достъп до различни видове финансиране (например заеми, разсрочени плащания, заеми, свързани с доходите и т.н.) чрез специални финансови посредници, като например финансови институции, университети и центрове за професионално обучение, ползващи гаранция от ЕС. В крайна сметка, благодарение на гаранцията крайните бенефициери ще разполагат с по-лесен достъп до финансиране и при по-добри условия.
Инициативата ще бъде пилотна през 2020 г., но целта е тя да се превърне в интегриран европейски финансов инструмент след 2020 г. в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—2027 г.). Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси също ще предостави подкрепа за изграждане на капацитет, за да спомогне за насърчаване на пилотната схема.
Контекст
Целта на пилотния гаранционен механизъм за умения и образование е да подкрепя следните крайни бенефициери:
Физически лица (студенти и учащи), които искат да продължат да учат и да усъвършенстват своите умения в академична среда, чрез професионално обучение, учене през целия живот и други форми на образование, включително чрез цифрови средства. С пилотния гаранционен механизъм ще се подкрепя също така мобилността на студенти и учащи, които следват образователни програми в друга държава членка, различна от тази, в която пребивават.
Европейски предприятия, които допринасят за тези усилия за развитие на умения и ги улесняват, като инвестират в подобряване на набора от умения и в използването на уменията на своите служители. Това спомага за повишаване на конкурентоспособността и производителността на предприятието, като същевременно се запазват работните места.
Европейски организации, които са активни в областта на развитието на умения, обучението и образованието или разработват проекти в областта на образованието. Тяхната цел е значителното подобряване на екосистемата на предлагането на услуги в областта на образованието, обучението и уменията, включително чрез цифрови средства. В тази категория са включени и детските градини, услугите в ранна детска възраст и други подобни организации.
За повече информация:


понеделник, 20 април 2020 г.

Коронавирус: Европейска платформа за обмен на данни за COVID-19


Днес Европейската комисия заедно с редица партньори обяви, че стартира Европейска платформа за данни за COVID-19, която ще даде възможност за бързо събиране и обмен на научноизследователски данни. Платформата е част от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса“ и представлява поредната важна стъпка в усилията на ЕС да подкрепя изследователите в Европа и по света в борбата срещу пандемията от COVID-19.
Новата платформа ще осигури отворена и надеждна eвропейска и глобална среда, чийто мащаб е съобразен с потребностите и в която изследователите могат да съхраняват и споделят набори от данни, като например ДНК последователности, белтъчни структури, данни от предклинични проучвания и клинични изпитвания, както и епидемиологични данни. Платформата е плод на съвместните усилия на Европейската комисия, Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL-EBI), междуправителствената научна организация Elixir и проекта COMPARE, както и държавите — членки на ЕС, и други партньори.
Бързият и отворен обмен на данни значително ускорява научните изследвания и открития, което пък дава възможност за ефективна реакция при извънредната ситуация във връзка с коронавируса. Европейската платформа за данни за COVID-19 е в унисон с принципите, заложени в Изявлението относно споделянето на данни при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и подчертава ангажимента на Комисията за свободен достъп до научноизследователски данни „Отворена наука“, чиято цел е науката да бъде по-ефективна, по-надеждна и по-добре адаптирана към предизвикателствата пред обществото.Платформата представлява също приоритетен пилотен проект за постигане на целите на Европейския облак за отворена наука (EOSC) и доразвива вече изградените мрежи между Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология и националните инфраструктури за данни в областта на общественото здраве. 
План за действие „ЕНП срещу коронавируса“
На 7 април 2020 г. министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите във всички 27 държави — членки на ЕС, подкрепиха 10 приоритетни действия от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса“. Като се основава на общите цели и инструментите на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП), планът включва краткосрочни действия основани на тясна координация, сътрудничество, обмен на данни и съвместни усилия за финансиране между Комисията и държавите членки. В плана са залегнали основните принципи на Европейското изследователско пространство, като целта е да бъде постигнато максимално въздействие от тях в подкрепа на изследователите и на държавите — членки на ЕС, за да бъде успешна борбата срещу пандемията от коронавирус.
Стартиралата днес Европейска платформа за данни за COVID-19 се допълва от други действия, насочени към координиране на финансирането, разширяване на обхвата на големи клинични изпитвания, провеждани в целия ЕС, увеличаване на подкрепата за иновативни дружества и подпомагане на паневропейския маратон по програмиране в края на април, за да може той да мобилизира новаторите в Европа и гражданското общество. През следващите месеци съвместният план, в който се изброяват приоритетни действия, ще бъде редовно актуализиран с творческия принос на службите на Комисията и на националните правителства.
Контекст
ЕС предприема решителни действия за борба с пандемията. Комисията също така предоставя стотици милиони евро за мерки за научни изследвания и иновации, насочени към разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи за предотвратяване на разпространението на коронавируса.
Възползвайки се от дългосрочните инвестиции, направени преди избухването на пандемията (по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и рамковата програма „Хоризонт 2020“), включително за подобряване на наблюдението и подготвеността, ЕС бързо мобилизира 48,2 милиона евро за 18 подбрани научноизследователски проектаразработващи в момента бързи диагностични тестове, които да бъдат правени на място, нови лечения и нови ваксини и действащи в областта на епидемиологията и моделирането, за да се подобри подготвеността и реакцията при епидемии. По проектите работят 151 изследователски екипа от цял свят.
Европейският съюз също така мобилизира публично и частно финансиране в размер на почти 90 милиона евро посредством инициативата за иновативни лекарства и предложи финансова подкрепа от близо 80 милиона евро на новаторското предприятие CureVac, за да ускори разработването и производството на ваксина срещу коронавируса.
Наред с това неотдавнашната покана за представяне на предложения по програмата „Ускорител“ на Европейския научноизследователски съвет на стойност 164 милиона евро привлече значителен брой стартиращи предприятия и МСП с новаторски решения, които също могат да допринесат за справяне с пандемията. По същото време в момента над 50 текущи или приключили проекти на Европейския научноизследователски съвет дават своя принос за борбата с пандемията от коронавирус, като предоставят информация в няколко различни научни области (вирусология, епидемиология, имунология, обществено здраве, медицински изделия, социално поведение, управление на кризи).
За да активизира сътрудничеството на световно равнище, ЕС координира международни инициативи в рамките на Световното сътрудничество в областта на научните изследвания за готовност при заразни болести (GloPID-R), което обединява 29 финансиращи институции от 5 континента и СЗО. Европейският съюз предостави също така финансиране в размер на 20 милиона евро на Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI). И не на последно място, Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP) ще финансира три покани за заявяване на интерес на стойност над 28 милиона евро по линия на „Хоризонт 2020“ за подкрепа на научните изследвания във връзка с коронавируса и за укрепване на капацитета за научни изследвания в държавите в Африка на юг от Сахара.
За повече информация

Държавна помощ:Одобрени нови държавни помощи

От началото на кризата с каронавирус  Европейската комисия прие Временна рамка , която позволява на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Във Временната рамка, изменена на 3 април 2020 г., се предвиждат следните видове помощ, които държавите членки могат да предоставят:
i) Преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни данъчни предимства и авансови плащания до 100 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, 120 000 евро на предприятие с дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и 800 000 евро на предприятие с дейност във всички останали сектори, за да посрещнат предприятията спешните си нужди от ликвидност. Държавите членки могат също да отпускат до 800 000 евро в номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или гаранции по заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на първичното производство на селскостопански продукти и сектора на рибарството и аквакултурите, за които се прилагат ограничения от съответно 100 000 евро и 120 000 евро на предприятие.
ii) Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се гарантира, че банките продължават да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях. Тези държавни гаранции могат да покрият до 90 % от риска по заеми, за да се помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции.
iii) Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за предприятията. Тези заеми могат да помогнат на предприятията да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния капитал и инвестициите.
iv) Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ достига до реалната икономика, гарантиращи, че такава помощ се счита за пряка помощ в полза на клиентите на банките, а не за самите банки, и осигуряващи насоки за това как да се гарантира минимално нарушаване на конкуренцията между банките.
v) Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е необходимо държавата членка да доказва, че съответната държава временно е „непродаваема“.
vi) Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност (НИРД), свързана с коронавируса, за справяне с настоящата криза в здравеопазването под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства. За трансгранични проекти за сътрудничество между държави членки може да се предоставя премия.
vii) Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване с цел разработване и изпитване на продукти (в това число ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло), които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса, до етапа на първото промишлено внедряване. Помощта може да бъде под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
viii) Подкрепа за производството на продукти за борба с пандемията от коронавируса под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
ix) Целенасочена подкрепа под формата на отсрочване на плащания на данъци и/или спиране на плащането на социалноосигурителни вноски за секторите, регионите или видовете предприятия, които са най-силно засегнати от пандемията.
x) Целенасочена подкрепа под формата на субсидии за заплатите на служителите за предприятията в секторите или регионите, които са пострадали най-много от пандемията от коронавируса, и които без тази подкрепа ще съкращават персонал.
Временната рамка дава възможност на държавите членки да съчетават наличните мерки за подкрепа с изключение на заемите и гаранциите за един и същ заем и над праговете, предвидени във Временната рамка. Тя също така дава възможност на държавите членки да съчетават всички мерки за помощ, предоставени съгласно Временната рамка, със съществуващите възможности на предприятията да бъде отпусната помощ de minimis в размер до 25 000 евро за три финансови години за тези от тях, които извършват дейност в сектора на първичното производство на селскостопански продукти, 30 000 евро за три финансови години за предприятия, извършващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, и 200 000 евро за три финансови години за предприятия, осъществяващи дейност във всички останали сектори. Същевременно държавите членки трябва да се ангажират да избягват прекомерното натрупване на мерки за подкрепа за едни и същи предприятия, за да ограничат помощта до действителните им нужди.
Освен това Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които държавите членки вече разполагат, за да смекчат социално-икономическите последици от пандемията от коронавируса, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези възможности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да компенсират предприятията за вреди вследствие на пандемията от коронавируса и пряко свързани с нея.
Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.
Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.56905 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи — State Aid Weekly e-News.
Повече информация относно Временната рамка и останалите действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от пандемията, причинена от коронавируса, може да бъде намерена тук.

В рамките на тези гъвкави правила "ГД "Конкуренция" одобри различни схеми за подпомагане на икономиката. По долу в таблицата са посочени последните одобрени помощи за периода 15-17 април 2020 г.

Държавни помощи, отпуснати от   държавите членки за подпомагане на икономиката заради кризата с коронавируса, одобрени в периода 15-17 април 2020 г. от ГД"Конкуренция" на ЕК
Държва членка
Бюджет на помощта
Схеми и цели на помощта
Унгария
1 милиард евро
Схемата ще бъде отворена за всички компании, т.е. микро, малки и средни предприятия (МСП) и големи компании, които имат достъп до европейските структурни фондове и са изправени пред трудности в резултат на икономическото въздействие от избухването на коронавирус.
№ SA.56994
Унгария
88 милиона евро
Схемата представлява мярка за субсидиране, която би позволила на унгарските власти да финансират разходите за заплати на предприятия, които поради избухването на коронавируса биха уволнили изследователи и разработчици. Мярката е достъпна за компании от всякакъв мащаб и особено за тези,чиято дейност е свързана с научни изследвания и иновации.
№ SA.57007 (2020/N)
Австрия
15 милиарда евро
Схемите ще предоставят 100% гаранции за базовите заеми до сумата от 500 000 евро (с изключение на сектора на селското стопанство и рибарството и аквакултурите, където 100% гаранциите са ограничени до базови заеми до сума от 100 000 евро и 120 000 евро, съответно). За заеми над тези прагове схемите ще предоставят 90% гаранции за базовите заеми до 25 милиона евро.
№ SA.56981
Португалия 
140 милиона евро
Схема за подпомагане на инвестиции в НИРД и производство на продукти, свързани с коронавирус. Схемата ще има общ бюджет от 140 милиона евро, от които 50 милиона евро ще бъдат отделени за проекти за изследователска и развойна дейност, свързани с коронавирус, и 90 милиона евро ще финансират производството на продукти, свързани с коронавирус. публичната подкрепа ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства. Схемата е отворена за всички предприятия, способни да извършват подобни дейности във всички сектори. Целта на схемата е да подобри и ускори както развитието, така и производството на продукти, пряко свързани с епидемията от коронавирус. Те включват лекарствени продукти като ваксини, болнично и медицинско оборудване, включително вентилатори, както и предпазно облекло и оборудване.
№ SA.57035
Хърватия
4 милиона евро
Схемата е  за подпомагане на компании от сектора на рибарството и аквакултурите , засегнати от епидемията на коронавирус. Подкрепата ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства и има за цел да гарантира, че компаниите, работещи в сектора, които изпитват парични затруднения поради избухването на коронавирус, имат ликвидност за поддържане на дейността си.
№ SA.56998
Латвия
35, 5 милиона евро
Обществената подкрепа, която ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, има за цел да гарантира, че компаниите, работещи в сектора, които изпитват парични затруднения поради избухването на коронавирус, имат ликвидност за поддържане на дейността си по време и след избухването.
№ SA.56932
Швеция
453 милиона евро
 Схемата е предназначена за наеми за хотели, ресторанти, търговия на дребно и няколко други сектора, на които приходите силно намаляват или дори изчезват поради  коронавирус. Мярката обхваща до 50% намаления на наемите, договорени между наематели и наемодатели за периода от 1 април до 30 юни 2020 г.
№ SA.56972
Чехия
11   милиона евро                 (с прогноза да бъде увеличен до 37 милиона евро)
Схемата  е под формата на директни безвъзмездни средства и ще бъде отворена за МСП. Публичната подкрепа ще покрие 50% от допустимите разходи, които дружествата трябва да инвестират, за да създадат производствен капацитет за производство на продукти, пряко свързани с коронавируса. Това включва лекарства, ваксини, болнично и медицинско оборудване, включително вентилатори, защитно облекло , оборудване и диагностични инструменти. Също и изграждане на съоръжения за депониране на инфекциозни отпадъци.
№ SA.56961
България
770 милиона евро
Схемата е под формата на субсидии в размер на 60 % от разходите за заплати  (включително социалноосигурителните вноски), плащани от работодателите, които, заради пандемията биха съкратили своя персонал. Мярката е ограничена до предприятията с дейност в секторите, които са най-силно засегнати от кризата в областта на общественото здраве, като търговията на дребно, туризма, пътническия транспорт, културата, спортните дейности, дейностите за развлечение и отдих и други.
№ SA.56905
Франция
1,7 милиарда евро за м. март и 2,9 милиарда евро за април
След одобряването на френската схема за 1,2 милиарда евро за малки и микро компании, както и за самонаети лица, засегнати от епидемията от коронавирус, приета на 30 март 2020 г., Франция  удължава схемата. Подобно на първата схема, подкрепата е под форма на директни безвъзмездни средства , които да позволят на бенефициентите да покрият оперативните си разходи в трудната ситуация, причинена от коронавируса. Бенефициентите са МСП с максимум 10 служители и оборот, ненадвишаващ 1 милион евро. Критерият за допустимост е когато бизнесът им е бил затворен с административно решение, заради кризата с коронавируса или когато месечният им оборот през март и /или април 2020 има спад с 50% в сравнение за същия период на 2019 г.По-специално с втората схема се  увеличава нивото на максималната помощ, която може да бъде предоставена по схемата, до 8000 евро.
№ SA.57010 (2020/N)
Германия
Споделяне на риска между застрахователите и държавата до обем от 5 млрд. евро и допълнителна предпазна мрежа,покриваща до 30 млрд.евро.
Гаранционната схема е в подкрепа на застраховките на търговията между компании, засегнати от коронавирус. Застраховката за търговски кредит защитава компаниите, предоставящи стоки и услуги, срещу риска от неплащане от своите клиенти. Предвид икономическото въздействие от епидемията от коронавирус съществува висок риск застрахователите да не са склонни да поддържат застрахователното си покритие. Германската схема гарантира, че застраховката за търговски кредит продължава да е достъпна за всички компании, като се избягва необходимостта купувачите на стоки или услуги да плащат предварително, като по този начин намаляват непосредствените им нужди за ликвидност.
№ SA.56941
Италия
200 милиарда евро
Гаранционна схема за нови оборотни средства и инвестиционни заеми, отпускани от банките, в подкрепа на компаниите, засегнати от епидемията от коронавирус. Помощта ще се предоставя от държавната SACE чрез финансови институции на компании, засегнати от епидемията от коронавирус. Целта на схемата е да ограничи рисковете, свързани с издаването на заеми за компании, които са силно засегнати от икономическото въздействие на коронавируса, като помага на предприятията да покрият непосредствените си оборотни средства или   инвестиционни нужди, за да гарантират продължаването на своята дейност.
№ SA.56963
Италия
Гаранции за заеми, покриващи 100% от риска, могат да бъдат предоставени до номиналната стойност от 800 000 евро на компания
Съгласно схемата, помощта ще се предоставя от държавния "Гаранционен фонд за МСП", чрез финансови институции, под формата на:• Държавни гаранции за инвестиционни и оборотни средства;
• Преки субсидии под формата на отказ от приложимата такса върху предоставените гаранции. Схемата ще бъде отворена за самостоятелно заети работници и компании с до 499 служители, засегнати от огнището на коронавирус. Целта на схемата е да помогне на предприятията да покрият непосредствените си оборотни средства и инвестиционни нужди, като по този начин гарантират продължаване на своята дейност.
№ SA.56966
Франция
10 милиарда евро 
Гаранционната схема е в подкрепа на застраховките на търговията между компании, засегнати от коронавирус. Застраховката за търговски кредит защитава компаниите, предоставящи стоки и услуги, срещу риска от неплащане от своите клиенти. Предвид икономическото въздействие от епидемията от коронавирус съществува висок риск застрахователите да не са склонни да поддържат застрахователното си покритие. Германската схема гарантира, че застраховката за търговски кредит продължава да е достъпна за всички компании, като се избягва необходимостта купувачите на стоки или услуги да плащат предварително, като по този начин намаляват непосредствените им нужди за ликвидност.
№ SA.56903
Белгия
Мярката е  за отсрочване на плащането на концесионните такси, дължими от летищата във Валония  на властите, за да подпомогнат тези летищни оператори по време и след избухването на коронавирус. Схемата ще бъде достъпна за операторите на летищата в Шарлероа и Лиеж и ще им предложи възможността да отсрочат плащането на концесионните такси, които по принцип се дължат за 2020 година.Схемата има за цел да гарантира, че двете летища във Валония имат достатъчна ликвидност, за да се противопоставят на щетите, причинени от огнището на коронавирус, и да се запази непрекъснатостта на икономическата активност по време и след  кризата от коронавирус.
№ SA.56807
Швеция
455 милиона евро
Схема за подпомагане на авиокомпаниите, засегнати от  коронавирус. Подкрепата ще бъде под формата на държавни гаранции за заеми, ще бъде достъпна за всички авиокомпании, които притежават шведски лиценз за търговска авиация най-малко от 1 януари 2020 г., с изключение на онези, които извършват нередовни услуги за пътнически въздушен транспорт като основна дейност.Шведските власти оценяват, че приблизително 20 авиокомпании ще отговарят на условията за гаранции за заем по схемата. Това включва превозвачи, извършващи редовни услуги за пътнически въздушен транспорт, както и по-малки авиокомпании, извършващи полети с линейка и хеликоптерни компании, извършващи инспекционни услуги.
№ SA.56812
Белгия
50 милиарда
Подкрепата е под формата на държавни гаранции за нови краткосрочни заеми и ще бъде достъпна за всички компании, включително малки и средни предприятия (МСП) и самонаети търговци. Целта на схемата е да помогне на предприятията, засегнати от икономическото въздействие на настоящата криза, да покрият нуждите си от ликвидност, като по този начин гарантират продължаване на своята дейност.Например, схемата включва механизъм за споделяне на загубите, при който в случай на загуби банките ще бъдат първите, които покриват загуби от своите портфейли от гарантирани заеми, докато държавната гаранция ще покрие само остатъчните загуби до максимум 80%.
№ SA.56819
Румъния
3,3 милиарда евро
Подкрепата по схемата ще бъде достъпна за МСП, които се сблъскват с трудности в резултат на икономическото въздействие от епидемията от коронавирус. Целта на схемата е да помогне на предприятията да покрият непосредствените си оборотни средства или инвестиционни нужди, като по този начин гарантират продължаване на своята дейност.
№ SA.56895
Германия
Одобрените схеми са изменения на по-рано одобрени мерки за подкрепа на компаниите, засегнати от епидемията от коронавирус „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“, одобрена от Комисията на 24 март 2020 г., и схемата за субсидиращи заеми „Bundesregelung Darlehen 2020“, одобрена от Комисията на 2 Април 2020 г. Измененията се отнасят до модификации на схемите в светлината на измененията във временната рамка, одобрена от Комисията на 3 април 2020 г .:Схемата „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ за подпомагане на компаниите, засегнати от  коронавирус, предвижда помощта да бъде отпусната чрез директни безвъзмездни средства, възстановими аванси и данъчни или платежни предимства. Приетото изменение позволява също така помощ под формата на заеми, гаранции и собствен капитал. По-специално, съгласно изменената Временна рамка, гаранциите могат да покрият 100% от риска от заеми   с номинал до 800 000 евро. Заемите могат да бъдат отпускани директно на дружествата или чрез кредитни институции и други финансови институции, действащи като финансови посредници.Схемата, която дава възможност за отпускане на заеми при изгодни условия „Bundesregelung Darlehen 2020“, сега е изменена, за да се даде възможност за субсидирани лихвени проценти за заеми, предоставяни на бенефициентите или директно от предоставящия орган заедно с частни банки в консорциум, или косвено под формата на рискови под-участия за инвестиционни и оборотни нужди на бенефициентите.
№ SA.56974
Белгия
3 милиарда евро
Схемата е финансирана от Фламандския регион. Мярката има за цел ограничаване на риска, свързан с издаването или преструктурирането на заеми за компании, които са най-силно засегнати от икономическото въздействие от кризата с  коронавируса, като гарантира продължаване на дейността им.
№ SA.56919
Полша
115 милиона евро
Публичната подкрепа под формата на преки субсидии е предназначена за частично покриване на лихви по заеми, които обикновено трябва да се поемат от кредитополучателя. Схемата ще бъде отворена за микро, малки и средни предприятия (МСП) и големи компании, които са изправени пред трудности в резултат на икономическото въздействие от епидемията от коронавирус. Целта на схемата е да помогне на предприятията да покрият непосредствените си капиталови нужди, като по този начин се гарантира продължаването на тяхната дейност.
SA.56979
Литва
150 милиона евро
Мерките включват две схеми за подпомагане. Мерките, които предлага националната промоционална институция INVEGA, целят осигуряване на ликвидност под формата на субсидирани заеми на компании, засегнати от коронавирус, по-специално: i) Първата мярка, която се предлага на МСП чрез финансови посредници, ще улесни достъпа до финансиране под формата на субсидирани заеми за предприятия, които са изправени пред недостиг на средства. (ii) Втората мярка, която се предоставя пряко на дружествата, се отнася до заеми за неизплатени фактури.
SA.56980