неделя, 4 март 2012 г.

Антитръст: Водещи световни банки под антитръстов обстрел

Дълги години банките бяха „свещените крави” на пазара. За дейността им можеше да се говорят или само хубави неща или нищо. Общо взето тяхната изключителност и неприкосновеност се съблюдаваше и от органите по конкуренция. Единични са случаите в световната практика, когато спрямо банките са били  прилагани антитръстовите правила.
Но ...както се казва в народните поговорки много хубаво не е на хубаво. Та така и при банките. След предизвиканата от тях безпрецедентна финансова криза, която върна назад с десетилетие световната икономика, все повече започна да се поставя въпроса:

А дали пък банките са били толкова почтени спрямо клиентите си за колкото се представят и дали  не следва да бъдат подлагани на по-строг антитръстов контрол?”

Този въпрос не стоя дълго без отговор. През последната година и до момента валят едно след друго съобщенията за започнати картелни разследвания, което си е доста неприятна новина за представителите на банковия сектор.
Определено 2011 г. и 2012 г. ще са годините на важни  картелни разследвания в банковия сектор, които ще се следят с интерес, не само от антитръстовите специалисти, но и от потребителите на банковите продукти и услуги, защото те са потърпевшите от действието на картелите и в крайна сметка те ще платят цената на кризата.

В кои държави са основните картелни разследвания
През 2011 г. служители на антитръстовите органи в САЩ, Канада, Европа и Азия започнаха разследвания, чиято цел е да се установи  дали големите световни банки в разгара на световната банкова криза са участвали в картел, чрез който са манипулирали лихвените проценти на междубанковия пазар -  London interbank offered rate (“LIBOR”), Tokyo interbank offered rate (“TIBOR”) и euro interbank offered rate (“Euribor”).
Под антитръстовия обстрел на регулаторните органи са водещите американски JPMorgan "Ситигруп", германската Deutsche Bank, швейцарската UBS и Credit Suisse и британската HSBC, които са заподозрени, че са се договаряли да определят изкуствено по-високи или по-ниски нива на индекса LIBOR.
Какво е LIBOR
London Interbank Offered Rate(LIBOR) се изчислява всеки работен ден и представлява  средният лихвен процент, които се използва от водещите банки в Лондон, при отпускане на заеми на други банки. LIBOR се определя чрез ежедневно наблюдение  на 16 първокласни банки и се изчислява за 10 валути, включително  долари, евро, йени и швейцарски франкове.
След като се изчисли LIBOR, лихвеният процент се  публикува от Thomson Reuters и се появява на повече от един милион екрани по целия свят, разгласява се чрез пресата,телефонни и онлайн услуги.
Индексът има изключително влияние на финансовите пазари, тъй като колебанията в процентита на LIBOR се отразяват на цените на много финансови инструменти, като корпоративни кредити, инфлационни суапове, ипотеки и валути.
Общото експертно мнение е, че участието на банките в картел за манипулиране на лихвените проценти води до увеличаване на рисковете и допринася за дестабилизация на пазара. Изкуственото непазарно увеличаване на междубанковите лихвени проценти предизвиква ефекта на доминото и води до замразяване на междубанковото кредитиране, което нанася сериозни вреди върху жиснеспособността на световната икономика.
Разследванията за картел започват след получени твърдения, че определени брокери са влияели на банките при определянето на LIBOR. Според Bloomberg брокер от HSBC се е договорил с кешови брокери да повлияят на LIBOR. Сега регулаторите търсят и други брокери, които може да са участвали в подобни схеми. Въпреки, че разследващите са достигнали до брокери, евентуални участници в картела, не малко са и скептиците, които смятат, че на практика нарушението трудно може да се докаже.

САЩ започва антитръстово разследване срещу водещи банки от САЩ и Европа
През месец април 2011 г. Антитръстовият департамент на Министерството на правосъдието на САЩ започна разследване, за да установи дали банки съвместно са се споразумявали да занижават  разходите си по заеми и по този начин са манипулирали един от решаващите лихвени проценти по време на кризата.
Водещи банки от  САЩ и ЕС са заподозрени, че между 2006 и 2008 г. са манипулирали  дневния междубанков лихвен процент за долара в Лондон, известен като LIBOR. Лихвеният процент играе ролята на маркер и дава представа колко струва на банките да заемат средства една от друга. Той се използва като референтен лихвен процент за гама от финансови продукти, като например лихвените суапове и променливите лихви по ипотеки. Целта на манипулацията на лихвения процент е била да се създаде впечатление, че банките могат да заемат евтини заеми една от друга, и по този начин да се поддържа мнението, че банковата система е в по-добро състояние  отколкото е била всъщност.
Според "Файненшъл Таймс" Великобритания, UBS, Bank of America, Citigroup and Barclays са получили призовки за започнато срещу тях разследване, докато WestLB е получила само искане за предоставяне на информация.
Редица анализатори смятат, че антитръстовите разследвания в САЩ са част от общата политика на администрацията на президента Обама за справяне с финансовите проблеми, довели до световната икономическа криза.
Всъщност трябва да се отбележи, че водещи световни банки се разследват не само от антитръстовите органи, но и от други финансови регулаторни органи, като  Комисията по ценните книжа и фондовите борси и стокови фючърси на САЩ, Търговската комисията за финансови услуги на Великобритания, Агенцията  за финансов надзор на Япония.

Европейската комисия  стартира два антитръстови случая в банковия сектор
През април 2011 г. Европейската комисия стартира две антитръстови разследвания на пазара  кредитни суапове или застраховки срещу фалит (Credit Default Swaps (CDS))
CDS са финансови инструменти, предназначени за защита на инвеститорите в случай, че  фирма или държава не са в състояние да изплащат получените кредите. Те се използват и като спекулативни инструменти. В първия случай, Комисията ще проучи дали 16 инвестиционни банки съвместно с  Markit, който е водещ  доставчик на финансова информация за  CDS пазара, са се споразумявали  и / или има злоупотреба с господстващо положение на пазара, чиято цел е да се контролира финансовата информация за CDS. Ако ЕК докаже такова поведение това би било нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Във втория случай, Комисията е открила процедури срещу 9 от банките и ICE Clear Европа, водеща клирингова къща за CDS. В този случай  Комисията ще разследва по-специално дали преференциалните тарифи, предоставени от ICE на 9 банки имат „заключващ ефект” спрямо банките в системата на  ICE, което би било във вреда на конкурентите.

Франция постига споразумение с банките
През месец юли 2011 г. Френският орган по конкуренция съобщи, че е постигнал споразумение за намаляване на таксите за обмен (interchange fees), прилагани от група банки при картовите разплащания. Групата включва банките: CIC, Société Générale, BNP Paribas, Banque Postale, HSBC France, Crédit du Nord, Crédit Mutuel and Banque Accord
Банките са приели да намалят таксите между 20 и 50%.
Според председателя на френския орган по конкуренция Bruno Lasserre постигнатото значително намаление на таксите ще постави Франция на пето място между страните с най-ниски такси за обмен в Европа. Той смята още, че това трябва да доведе до намаление на таксите, прилагани спрямо клиентите на банките-търговци на дребно и индивидуалните картодържатели.
През септември 2010 г., органът по конкуренция е наложил на 11 банки  санкции в размер на € 385 милиона за неоправдано високи такси налагани за проверка на сделки.

Япония прави инспекции в офис на UBS
През декември 2011 г. Комисията по ценни книжа и фондови борси на Япония обяви, че предприема административни действия срещу UBS Securities Japan Ltd.’s и UBS AG’s Japanese branches.
Комисията започва разследването чрез проведена инспекция в офисите на UBS Securities Japan Ltd, при което установява нарушение на закона за финансовите инструменти и борси и манипулиране на Euroyen TIBOR, вследствие на което препоръчва да се предприемат административни действия срещу компанията, като прави и  съответни препоръки..

Унгария разследва картел на ипотечния пазар
На 28 ноември 2011 г. Унгарският орган за защита на конкуренцията (GVH) съобщи, че започва разследване на OTP Bank и шест други банки, поради съмнения за картел, чиято цел е фиксиране на лихвените проценти при ипотечни заеми. Основните съмнения на антитръстовия орган са, че банките са се споразумяли да  увеличат лихвените проценти на предлаганите финансовите продукти, както и да  ограничат достъпа до продукти с по-ниски лихвени проценти, което е в нарушение на  Закона за конкуренцията на Унгария.
Началото на производството е започнало с внезапни проверки в офисите на банките. Разследваните банки са: Банка ОТП, Ерсте банк Унгария, MKB Bank, Raiffeisen Bank, CIB Bank, Уникредит банка Унгария и спестовна банка Fundamenta-Lakáskassza.
GVH започва разследването, след като установява ръст между 0,5 и 2% на  лихвения процент при ипотечните заеми. Подозренията са, че покачването на 22 септември 2011 г. на лихвените проценти по ипотечните кредити и въвеждането на нови продукти с по високи лихвени проценти е най-вероятно следствие на координирани действия от страна на финансовите институции. Споразумението може би включва и ограничаване на достъпа до продукти с по-ниска лихва във връзка с предсрочно погасяване на кредити в чуждестранна валута.

Турция разследва картел в банковия сектор
Органът по конкуренция на Турция също разследва 12 банки за картел при определяне на лихвените проценти при  кредити и депозити.
Разследваните банки са Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC Bank, ING Bank, Turk Ekonomi Bankasi, Turkiye Garanti Bankasi, Turkiye Halk Bankasi, Turkiye Is Bankasi, Turkiye Vakiflar Bankasi, Yapi & Kredi Bankasi and TC Ziraat Bankasi.
По повод на проучването представители на адвокатски кантори в Турция коментират, че след 13 годишното си съществуване органа по конкуренция вече е зрял и не се плаши да се заеме с въпроси, свързани с банковия сектор и то във време на финансова криза. В случая органът по конкуренция дава ясен знак към сектора, че ще прилага по –строго антитръстовите правила.
Това не е първият случай на разследване в банковия сектор. През март органът по конкуренция  налага глоби на седем банки по обвинение, че съгласуват промоциите на финансови продукти. Решението се обжалва пред  Върховния съд на страната.

Канада разследва банки за картел
Антитръстовият орган на Канада заяви, че разследва твърденията за тайни споразумения при определянето на ключови индикатори, служещи за база за сравнение на лихвените проценти, присъединявайки се към правоохранителните органи по целия свят, които разследват  как са определени лихвените проценти.
По конкретно Бюрото по конкуренция на Канада, разследва твърдения за съгласувано поведение при определяне на лихвения процент за йената при междубанковото кредитиране. С това разследване Канада се присъединява към регулаторните органи на САЩ, ЕС и Япония и техните антитръстови служители, които се опитват да определят дали големите банки са заговорничили да манипулират лихвените проценти, като например Лондонския междубанков лихвен процент, известен като LIBOR, и Токийския  междубанков лихвен процент, или TIBOR.
Според Bloomberg, в този случай банката UBS AG e поискала  имунитет от съдебно преследване в Канада.с  искане за освобождаване от санкции от участник в картела и е предоставила  информация, че  брокери са се наговаряли да повлияят на  йената на Лондонския  междубанков курс от 2007 г. до 2010 г. за да генерират печалба от лихвените проценти на деривативни позиции, свързани с основния лихвен процент. Според Bloomberg,  В съответствие с програмата си за освобождаване от санкции при картел Бюрото е предоставило условно освобождаване. Банката също е получила условно освобождаване от органа по конкуренция на Швейцария и от министерството на правосъдието на САЩ.
Също така според Bloomberg, Бюрото разполага с клетвена декларация в подкрепа на  този случай. То е било  информирано, че HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc (C), Deutsche Bank AG , Royal Bank Scotland Group Plc, ICAP Plc (най-големият брокер в света на сделките между банките) и RP Мартин Holdings
"се договориха да направят изкуствено високи или ниски твърдения за Libor йени, за да се подобрят резултатите на сделките, обвързани с курса."
Като доказателство за координация между банките са представени кореспонденции получени чрез електронна поща. .Други съобщения в медиите сочат, че някои правоприлагащи агенции преглеждат електронните  пощи на банките и чрез „кодови думи” търсят кореспонденция, която може да потвърди манипулирането на  LIBOR

Швейцария разследва мащабен банков картел
През февруари 2012 г Органа по конкуренция на Швейцария COMCO обяви, че стартира разследване за евентуален картел между  UBS, Credit Suisse и 10 чуждестранни финансови институции.
Случаят започва по информация, получена по програмата за освобождаване от санции leniency program на ведомството. Информацията е относно потенциални незаконни споразумения между банките. Според органа по конкуренция едно тайно споразумение между търговци на деривати може да повлияе на референтните лихвени проценти LIBOR и  TIBOR по отношение на определени валути..
The London Interbank Offered Rate (LIBOR) и  Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR)  са референтни  лихвени проценти, които са предназначени да  отразяват нивото на лихвения процент на междубанковия пазар на депозити. Британската асоциация на банкерите (LIBOR) и Японскта асоциация на банкерите (TIBOR), изчисляват тези референтни лихвени проценти, на дневна база, за различни валути, въз основа на изпратеа информация от съответните банки, включени в панела. Деривативни търговци, работещи за различните финансови институции може да манипулират тази информация, като съгласуват поведението помежду си и по този начин оказват влияние върху референтните курсове в своя полза. Подозрението е, че търговците на деривати може би са координирали помежду си данните, които са подавали за определянето на LIBOR и TIBOR. Освен това, търговците на деривати може да са заговорничили да манипулират разликата между цената предлага и купува, т.е. спреда по деривати, базирани на референтните лихвени проценти, в ущърб на своите клиенти.
Швейцарските банки UBS и Credit Suisse и десет чуждестранни банки, Банката на Токио-Mitsubishi UFJ, Citigroup Inc., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Holdings Plc, JP Morgan Chase & Co, Mizuho Financial Group Inc., Rabobank Groep NV , Royal Bank Scotland Group Plc, Societe Generale SA, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и други финансови посредници са предмет на настоящото разследване на органа по конкуренция. Една от целите на разследването е да установи и оцени  последиците от твърдяния картел спрямо клиентите на банките.

В момента, в разследването на този случай са се включили и правоприлагащите органи
-Бюрото за защита на конкуренцията на Канада;
-Министерството на правосъдието и ценните книжа и борсите на САЩ;
-Агенцията за надзор на финансовите услуги на Япония;
-Ведомството  на Обединеното кралство за финансови услуги;
-Органа по конкуренция на Швейцария;
-Европейската комисия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар