събота, 23 юли 2016 г.

Енергетика: Трансбалканският газопровод става реалностСлед подписването на споразумението за взаимно свързване между операторите на газопреносни мрежи в България и Гърция, мрежовите оператори в България и Румъния и в Румъния и Украйна подписаха също подобни споразумения. Споразуменията представляват важна стъпка за отваряне на пазара за газ в региона. Те дават възможност газа да се транспортира и търгува по трансбалканския газопровод Trans-Balkan Pipeline между Гърция и Украйна в съответствие с правилата на ЕС за сектор енергетика.

Споразуменията ще се прилагат от 01 октомври 2016.

Няма коментари:

Публикуване на коментар