четвъртък, 10 януари 2019 г.

Енергетика: Енергийни цени и разходи в Европа


Европейската комисия публикува трети доклад с анализ на цените на енергията и разходите в Европа. Докладът се публикува на всеки две години. В новия доклад се прави констатация, че цените на едро на енергията са паднали през последните години заради нарастващата конкуренция на пазарите на едро, която е вследствие на предлагането на по-големи количества енергия от възобновяеми енергийни източници, подобрени взаимовръзки и по интегриран вътрешен пазар на електроенергия.

Докладът подчертава също така, че за първи път от 2008 г. по-ниските разходи за доставка, стабилните мрежови тарифи, данъци и такси са допринесли за намаление на цените на електроенергията за домакинствата през 2017 г. В доклада се прави предупреждение, че европейския пазар е подложен на продължаваща волатилност с нарастващи цени на изкопаемите горива, което може да доведе до повишение на цените на едро. Посочва се, че в бъдеще ще нарастват производствените разходи на централите, използващи изкопаеми горива (цени на внос и разходи за въглеродни емисии), и ще намаляват за възобновяемите източници на енергия (свързано с намаляване на разходите за инвестиции и развитие на технологиите). В доклада се прави предположението, че пазарните цени на електроенергия ще доведат до намаление на субсидиите за възобновяемите енергийни технологии до 2030г.

Все още ЕС е силно зависим от вноса на петрол и газ, увеличението на цените на изкопаемите горива (особено суров нефт) е довело до увеличение с 26 % до 266 милиарда евро на разходите за внос на енергия през 2017 г. Увеличението на цените на петрола може да има отрицателно въздействие върху растежа на ЕС (-0.4 % БВП през 2017 г.) и върху инфлацията (+0.6 %),

Данните за 2015 показват, че делът на разходите за енергия на домакинствата (с изключение на транспортните горива) продължава да расте. Най-засегнати са по-бедните домакинства, при които разходът за енергия представлява 10,4 % от общите им разходи.

За бизнеса разходите за енергия са намалели за повечето сектори за периода 2008-2015г., особено в някои енергоемки отрасли.

Енергийните данъци - в частност акцизите върху петролните продукти - продължават да бъдат важен и стабилен източник на приходи за страните от ЕС (средно почти 5 % от общите данъчни приходи). През 2016 г. чрез данъчно облагане на енергията националните правителства са събрали 280 милиарда евро (приблизително 1.9 % от БВП на ЕС). Докладът също така разглежда субсидиите за изкопаемите горива (които не намаляват през последните години) в контекста на нарастващите енергийни субсидии за финансиране на енергийния преход (170 милиарда евро през 2016 г.).

Докладът съдържа и анализ на въздействието на регулираните цени и потенциалните ползи от динамичното ценообразуване.


ДокументиНяма коментари:

Публикуване на коментар