петък, 5 август 2011 г.

Антитръст: Комисията започва разследване на производители на луксозни часовници

Европейската комисия съобщи, че започва антитръстово производство срещу няколко производителя на луксозни часовници, за да разследва твърдения за отказ на доставка на резервни части на независими сервизи за поддръжка на луксозни швейцарски часовници. Подобно поведение може да е в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС.
Производството започва след изрично решение на Общия съд, който отменя решение на Комисията, която не уважава жалба, подадена от Европейската конфедерация на асоциации на сервизи за часовници (European Confederation of Watch & Clock Repairers' Associations (CEAHR)).

История на случая

През 2004 г., CEAHR подава жалба пред Комисията, в която твърди, че производителите на луксозни часовници нарушават правилата за конкуренция на ЕС. Според жалбоподателя, от 2002г. производителите на луксозни часовници отказват доставка на резервни части на независимите сервизи, които не принадлежат към системите им за селективна дистрибуция, ремонт и поддръжка. Дългогодишната традиция е наложила практиката луксозните часовници да се ремонтират от независими „мулти-маркови” сервизи. CEAHR твърди, че тъй като не съществуват алтернативни източници за доставка на по-голямата част от резервните части, отказа за доставка заплашва да изхвърли независимите сервизи от бизнеса.
На 10 юли 2008 г. Комисията с решение отхвърля жалбата като се мотивира с липса на интерес за Общността по случая.
CEAHR обжалва решението на Комисията и през декември 2010 г., Общият съд отменя решението на Комисията, с което тя отхвърля жалбата на CEAHR. Съдът смята, че Комисията не достатъчно е мотивирала заключението си, че случаят няма общностно измерение и следва да продължи разследването.
В съответствие с образуваното сега ново производство, Комисията ще направи допълнително разследване на твърденията, при което ще вземе предвид решението на съда (caseT-427/08 CEAHRvCommission)
Практиката, която е предмет на разследване може да бъде в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС относно забранените споразумения и /или злоупотреба с господстващо положение на пазара - съответно членове 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

Няма коментари:

Публикуване на коментар