понеделник, 25 юли 2011 г.

Антитръст: Разкриването на картели-приоритет за органа по конкуренция на Германия

Bundeskartellamt – националният орган по конкуренция на Германия съобщи, че засилва борбата с картелите на пазара. За целта към действащите два отдела за борба с картелите се създава нов трети отдел, експертите на който ще разследват единствено картели.
Според председателя на Bundeskartellamt, Андреас Мундт, незаконните картелни споразумения причиняват големи щети за икономиката и потребителите. През последните години ведомството бележи успех при разкриването на картели, който се илюстрира с увеличения брой на дела за картели. Чрез създаването на нов трети отдел, специализиран за разследване на картели, ведомството иска да затвърди този успех и да изведе като основен приоритет в работата си борбата с най-тежките нарушения на конкуренцията на пазара, а именно картелите за фиксиране на цени, квотно разпределение на пазара или на клиенти, териториално разпределение на пазара или т.н. „твърди картели” ( hardcore cartels ).
При представянето на новия отдел, председателят на Bundeskartellamt Андреас Мундт отново отбелязва, че:
"Картелите обикновено са добре прикривани и трудни за откриване. Производствата за разкриване на картели са сложни и отнемат много време, а изискванията на съдилищата към стандарта на доказване са много високи. Ние отговаряме на всички тези предизвикателства с високо квалифициран и мотивиран персонал и ефективни структури."
Примери за разкрити картели от Bundeskartellamt за периода 2010/2011:
Картел при производителите на печено кафе (обща санкция в размер от около 190 милиона евро).
Картел на производители на офталмологични лещи (санкция в размер на около115 милиона евро).
Картел на производители на бойлери (санкция в размер на около 91 милиона евро).
Картел на пазара на превозни средства за гасене на пожар (санкция в размер на около 20 милиона евро)
Картел на производители на потребителски стоки (санкция в размер на приблизително 38 милиона евро).

Повече информация в брошурата "Ефективно преследване на картел - ползи за икономиката и потребителите" (“Effective cartel prosecution – Benefits for the economy and consumers”).

Няма коментари:

Публикуване на коментар