вторник, 14 август 2018 г.

Енергетика: Съвместна декларация между ЕС и САЩ за увеличаване на вноса на втечнен природен газ от САЩ в Европейския съюз


Европейската комисия публикува информация за Съвместна декларация, подписана от  председателят на ЕК Юнкер и президентът на САЩ  Тръмп на  25 юли във Вашингтон.
В декларацията се изразява общо намерение да се укрепва стратегическото сътрудничество  между ЕС и САЩ в областта на енергетиката. В този контекст Европейският съюз ще внася повече втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ, за да диверсифицира енергийните си доставки и да повиши тяхната сигурност. За постигане на тази цел ЕС и САЩ ще работят за улесняване на търговията с втечнен природен газ.
Двете страни отчитат, че световният пазар на ВПГ става все по-гъвкав и конкурентен. Очаква се между 2017 г. и 2023 г. световната търговия с втечнен природен газ да нарасне с повече от 100 млрд. куб. м. — от 391 до 505. Международната агенция по енергетика очаква вносът на ВПГ в Европа да нарасне с почти 20 % до 2040 г. в сравнение с равнищата през 2016 г.
Нарастващото производство на газ в САЩ и започването на износ на втечнен природен газ от страната за ЕС през 2016 г. са допринесли  за повишаване на сигурността на газовите доставки в Европа и по света. В момента Европа внася около 70 % от необходимия ѝ газ, като се очаква този процент да се увеличи през следващите години. Втечненият природен газ е важна част от стратегията на ЕС за диверсификация; затова като втори най-голям пазар на газ в света след САЩ, ЕС е привлекателна възможност за американския втечнен природен газ.

Внос на ВПГ от САЩ в Европа
Настоящите данни показват, че вносът на втечнен природен газ от САЩ в ЕС нараства:
         От първата доставка на американски втечнен природен газ в ЕС през април 2016 г. вносът в Съюза на втечнен природен газ от САЩ вече е достигнал 2,8 млрд. куб. м.
От началото на 2016 г. досега ЕС е получил повече от 40 товара с ВПГ от САЩ. През 2017 г. на Европа са се падали повече от 10 % от общия износ на ВПГ от САЩ — повишение спрямо 5 % през 2016 г.


За да продължи нарастването на вноса на ВПГ от САЩ в Европа, неговите цени трябва да бъдат конкурентни на пазара в ЕС. Освен това, следните действия са от решаващо значение за улесняване на вноса:
Изграждане на мощности за ВПГ в ЕС и САЩ:
ЕС разполага с добре развити мощности за внос на ВПГ, като в момента свободният капацитет е около 150 млрд. куб. м. Същевременно, с оглед на тяхното стратегическо значение за диверсификацията, настоящите мощности се разширяват и се изграждат нови в Адриатическо море (на остров Крък в Хърватия), в Балтийско море, по-специално в Полша, и в Средиземно море — в Гърция. Това ще даде възможност за значително увеличение на вноса на ВПГ в ЕС.
В допълнение към съществуващия в ЕС свободен капацитет от 150 млрд. куб. м. Съюзът подкрепя 14 проекта за изграждане на инфраструктура за втечнен природен газ. По този начин капацитетът ще се повиши с 15 млрд. куб. м. до 2021 г. и ще може да поеме вноса на ВПГ от САЩ, ако пазарните условия са благоприятни и цените са конкурентни.
ЕС е съфинансирал или е поел ангажимент да съфинансира инфраструктура за ВПГ по проекти на стойност над 638 млн. евро, както следва:

Терминали за втечнен природен газ, построени в периода 2013—2018 г.Държава членка
Терминал
Година на пускане в експлоатация
Капацитет (млрд. куб. м. на година)
съфинансиране от ЕС
Италия
FSRU OLT Oshore LNG Toscana
2013
3,8

Литва
FSRU Independence
2014
4,0
27,4 млн. евро за междусистемни газопроводи (Механизъм за свързване на Европа, CEF)
Франция
Dunkerque LNG Terminal
2016
13,0

Полша
Swinoujscie LNG Terminal
2016
5,0
130 млн. евро (Европейска енергийна програма за възстановяване, EEPR)
202 млн. евро (Европейски фонд за регионално развитие)
Общо 332 млн. евро
Малта
Malta Delimara LNG terminal
2017
0,7
0,7 млн. евро за проучвания (Механизъм за свързване на Европа)

Терминали за втечнен природен газ в процес на изгражданеДържава членка
Терминал
Година на пускане в експлоатация
Капацитет (млрд. куб. м. на година)
съфинансиране от ЕС
Гърция
Revithoussa LNG Terminal (увеличаване на капацитета)
2018
2,0 (от 5,0 на 7,0)
50,8 млн. евро (Европейски фонд за регионално развитие)
Испания
Tenerife (Arico-Granadilla) LNG terminal
2021
1,3

Испания
Gran Canaria (Arinaga) LNG terminal
2022
1,3


Терминали за втечнен природен газ в списъка на проектите от общ интересДържава членка
Терминал
Година на пускане в експлоатация
Капацитет (млрд. куб. м. на година)
съфинансиране от ЕС
Хърватия
Krk LNG terminal
2019
2,6
108 млн. евро (Механизъм за свързване на Европа) за терминала и 16 млн. евро (Механизъм за свързване на Европа) за газопровод за отвеждане на природен газ
Общо 124 млн. евро
Гърция
LNG terminal in Northern Greece
2020
5,5
2 млн. евро (Механизъм за свързване на Европа) за проучвания

Кипър
Cyprus LNG terminal
2020

101,2 млн. евро (Механизъм за свързване на Европа)
Швеция
Gothenburg LNG terminal
2021
0,5

Полша
Świnoujście LNG terminal (увеличаване на капацитета)
2022
2,5 (от 5,0 на 7,5)

Ирландия
Shannon LNG Terminal
2022
6,2


В момента САЩ разполагат с 28 млрд. куб. м. капацитет за втечняване, като е предвидено той да се увеличи с 80 млрд. куб. м. до 2023 г. и същевременно да се разширят терминалите за износ на ВПГ.
  • Законодателството на САЩ все още изисква предварително регулаторно одобрение на износа на ВПГ за Европа. Необходимо е  Регулаторните ограничения, налагани от САЩ, да бъдат отменени.
  • В ЕС няма непазарни пречки за вноса на ВПГ от САЩ. ЕС иска подобно отношение от американска страна, по-специално що се отнася до премахването на изискването за предварително одобрение на износа на ВПГ за Съюза.Няма коментари:

Публикуване на коментар