сряда, 15 август 2018 г.

Енергетика: СТО потвърждава законосъобразността на основните принципи на Третия енергиен пакет на ЕС


Световната търговска организация (СТО) публикува доклад, с който отхвърля по-голямата част от твърденията на Русия, че мерките на ЕС в областта на енергийната политика са несъвместими с правилата за многостранна търговия.

Специализираната група на СТО приема за необосновано твърдението, че с Третия енергиен пакет на ЕС се извършва дискриминация по отношение на руските услуги свързани с газопроводите, доставчиците на услуги или руския природен газ. Специализираната група се произнася в полза на ЕС по отношение на правилата за „отделяне“ (unbundling), т.е. изискването за отделяне  на доставките и производството на енергия от експлоатацията на преносните мрежи, както и по отношение на втечнения природен газ (ВПГ) и мрежата от газопроводи нагоре по веригата (upstream). По този начин се утвърждават  основните елементи от Третия енергиен пакет.

Сега Комисията ще направи подробен анализ на доклада, по-специално с оглед на няколко ограничени на брой въпроси, по отношение на които все още не е призната съвместимостта на енергийната политика на ЕС с правилата на СТО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар