вторник, 19 март 2019 г.

Пазар на природен газ: Отваря ли ЕС пазара си за втечнен природен газ от САЩ


В отговор на критиките на президента Тръмп, че ЕС е  зависим от вноса на природен газ от Русия, през месец юли 2018 г. се състоя среща между председателя на ЕК Юнкер и президента на САЩ  във Вашингтон. На тази среща беше подписана Съвместна декларация между ЕС и САЩ с цел засилване на  стратегическото сътрудничество, включително в областта на енергетиката.

Най-общо сътрудничеството в енергетиката се изразява в увеличаване на вноса на втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ, като по този начин ЕС ще  диверсифицира енергийните си доставки и ще повиши тяхната сигурност. 

На 2 май 2019 г. в Брюксел ще се проведе нов форум на високо равнище между ЕС и САЩ. В тази връзка ЕК отчита че за 6 – те месеца вноса на ВПГ е увеличен със 181 %.

Европейският съюз е готов да улесни още повече вноса на ВПГ, ако пазарните условия са благоприятни и ВПГ се предлага на конкурентни цени. Това ще позволи на износителите от САЩ допълнително да разнообразят своите европейски пазари, като същевременно допринасят за постигане на целите на ЕС за сигурност на доставките и диверсификация. ЕК отчита, че към момента законодателството на САЩ все още изисква предварително одобрение от регулаторните органи  износа на втечнен природен газ за Европа. Тези ограничения трябва да бъдат отстранени, за да може  САЩ по-лесно да изнася големи количества ВПГ за ЕС.


Данните към момента:

  •  В сравнение с периода преди 25 юли 2018 г. вносът на ВПГ от САЩ има увеличение със 181 %  или в обем е 7,9 милиарда кубически метра до началото на март 2019.
  

  • По отношение на общия внос на ВПГ в ЕС делът на  САЩ е 12 %, през последните шест месеца, в сравнение с 2.3 % преди юли 2018 г.  • През месец януари 2019 г. вносът на ВПГ в ЕС от  САЩ възлиза на  1,3 млрд. кубически метра, което е значителен ръст в сравнение със 102 млн. кубически метра за същия месец през 2018 г. През февруари 2019 г.  общо вносът на ВПГ от САЩ е 0,6 млрд. кубически метра.


Въз основа на тези резултати ще се обсъжда бъдещото сътрудничество между ЕС и САЩ на 2 май 2019 г. в Брюксел на Форум на високо равнище на тема:“Към широкомащабен износ на ВПГ от САЩ на пазара на природен газ на ЕС: конкурентно ценообразуване, инвестиции в инфраструктура и технологични иновации“

Към момента ЕС съфинансира  или предвижда да съфинансира инфраструктурни проекти за ВПГ на стойност над 656 млн. евро (виж списък на проектите в приложение 2). В допълнение към съществуващите 150 милиарда кубически метра свободен капацитет на европейския пазар, ЕС подкрепя осем ВПГ проекти, които ще увеличат капацитета с още 22 млрд. кубически метра до 2023 г.


            ЕК отчита също, че световния пазар на ВПГ става все по-ликвиден и конкурентен. Между 2017 г. и 2023 г. световната търговия с ВПГ се очаква да нарасне с повече от 100 млрд. кубически метра, от 391 до 505. Международната енергийна агенция прогнозира, че  вносът на втечнен природен газ за Европа, ще се  увеличи с почти 20 % до 2040, в сравнение с равнището от 2016 г..
В момента Европа внася около 70 % от необходимия й газ и се очаква този дял да нарасне през следващите години. Втечненият природен газ също е важна част от стратегията на ЕС за диверсификация на доставките и  тъй като е вторият по големина газов пазар в света след САЩ, ЕС следователно е привлекателен вариант за САЩ.  За да се увеличи вноса за Европа, цените на  ВПГ от САЩ  трябва да бъдат конкурентни на пазара на ЕС.

ЕК посочва две  ключови мерки, които биха улеснили вноса на ВПГ от САЩ. 

  • Развитие на капацитета за втечнен природен газ в ЕС и в САЩ

ЕС има добре развита инфраструктура за внос на ВПГ, с около 150 млрд. кубически метра резерви в момента. В същото време предвид тяхното стратегическо значение за диверсификация, действащи  мощности се разширяват и се разработват нови възможности в Адриатическо море (на остров КРК в Хърватия), в района на Балтийско море, по-специално в Полша и в Средиземно море в Гърция. Това ще даде възможност за значително увеличение на вноса на втечнен природен газ в ЕС. САЩ в момента има  39 млрд. кубически метра капацитет за ВПГ и се предвижда да добави още 80 млрд. кубически метра до 2023 с разширяване на терминали за износ на ВПГ.

  • Да се премахнат регулаторните ограничения от страна на САЩ

САЩ налага непазарни ограничения при вноса на ВПГ в ЕС. ЕС предлага САЩ да премахне изискването за предварително одобрение на износа на ВПГ за ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар