петък, 1 април 2022 г.

Антитръст: Комисията е извършила внезапни проверки в сектора на природния газ в Германия

 

Европейската комисия съобщи, че на 29 март 2022 г. е извършила внезапни проверки в помещенията на няколко компании в Германия, занимаващи се с доставка, пренос и съхранение на природен газ.

Комисията има опасения, че инспектираните компании може да са нарушили правилата на ЕС за конкуренция, които забраняват злоупотребата с господстващо положение (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Служителите на Комисията са били придружени от своите колеги от германския национален орган по конкуренция.

Внезапните проверки са предварителна стъпка по разследване на предполагаеми антиконкурентни практики. Фактът, че Комисията извършва такива проверки, не означава, че компаниите са виновни за антиконкурентно поведение, нито предрешава резултата от самото разследване.

Комисията подчертава, че напълно зачита правото на защита в своите антитръстови производства, по-специално правото на компаниите да бъдат изслушани.

Комисията напомня, че няма законов краен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Тяхната продължителност зависи от редица фактори, включително сложността на всеки случай, степента, до която съответните предприятия си сътрудничат с Комисията и обхвата на упражняване на правото на защита.

Няма коментари:

Публикуване на коментар