понеделник, 19 декември 2022 г.

Антитръст: Комисията разследва Facebook за възможно антиконкурентно поведение

Европейската комисия съобщи, че е информирала Meta, че евентуално нарушава антитръстовите правила на ЕС, като ограничава конкуренцията на пазарите за онлайн обяви. Комисията се противопоставя на практиката на Meta да свързва своята услуга за онлайн класифицирани реклами, Facebook Marketplace, с личната си социална мрежа Facebook. Комисията също така смята, че Meta налага на конкурентите на Facebook Marketplace нелоялни условия за търговия, които са в нейна изгода.

ЕК подчертава, че Meta е американска мултинационална технологична компания. Водещият продукт на компанията е социалната мрежа „Facebook“, която дава възможност  на регистрираните потребители да създават профили, да качват снимки и видеоклипове, да изпращат съобщения и да се свързват с други хора. Meta също предлага услуга за онлайн класифицирани реклами, наречена „Facebook Marketplace“, където потребителите могат да купуват и продават стоки.

В своето изложение на възраженията (Statement of Objection), комисията разглежда обвързващата практика на Meta и рекламните данни.

Предварително Комисията констатира, че Meta е с господстващо положение на пазара за лични социални мрежи, както в цяла Европа, така и на националните пазари за онлайн дисплейна реклама в социалните медии. Със своята социална мрежа Facebook Meta достига глобално милиарди месечни потребители и милиони активни рекламодатели.

Комисията установява предварително, че Meta е възможно да е злоупотребила с господстващото си положение по следните два начина:

Първо, Meta обвързва своята онлайн услуга за класифицирани реклами Facebook Marketplace със своята господстваща социална мрежа Facebook. Това означава, че потребителите на Facebook автоматично имат достъп до Facebook Marketplace, независимо дали го искат или не. Комисията е загрижена, че по този начин конкурентите на Facebook Marketplace могат да бъдат изключени, тъй като Facebook Marketplace има значително предимство в разпространението на реклами, пред своите конкуренти.

Второ, Meta едностранно налага нелоялни условия за търговия на конкурентни онлайн услуги за класифицирани реклами, които рекламират във Facebook или Instagram. Комисията е загрижена, че правилата и условията, които разрешават на Meta да използва данни, свързани с реклами, получени от конкуренти в полза на Facebook Marketplace, са неоправдани, непропорционални и не са необходими за предоставянето на онлайн дисплейни рекламни услуги на платформите на Meta. Такива условия дискриминират конкурентите и са от полза само за Facebook Marketplace.

Ако бъдат потвърдени, тези практики биха нарушили член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара.

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение. Прилагането на тези разпоредби е определено в Антитръстовия регламент (Регламент на Съвета № 1/2003), който може да се прилага и от националните органи за защита на конкуренцията.

Комисията открива официално производство за възможно антиконкурентно поведение на Facebook на 4 юни 2021 г.

Изложението на възраженията е официална стъпка в разследванията на Комисията за предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията уведомява писмено заинтересованите страни за направените срещу тях възражения. Адресатите могат да разгледат документите в досието на Комисията по разследването, да отговорят писмено и да поискат устно изслушване, за да представят коментарите си по случая пред представители на Комисията и националните органи за защита на конкуренцията. Изпращането на изложение на възраженията и откриването на официално антитръстово разследване не предрешава резултата от разследванията.

Ако Комисията заключи, след като компанията е упражнила правото си на защита, че има достатъчно доказателства за нарушение, тя може да приеме решение за забрана на антиконкурентното поведение и да наложи санкция в размер до 10% от годишния световен оборот на компанията.

Няма законов срок за приключване на антитръстовото разследване. Продължителността му зависи от редица фактори, включително сложността на случая, степента, в която засегнатите предприятия сътрудничат на Комисията и упражняват правото на защита.

Няма коментари:

Публикуване на коментар