вторник, 1 февруари 2011 г.

Енергетика: Сравнение между държавите-членки за достигнатите цели при възобновяемите енергийни източници

Достигнатите цели по държави - членки  при възобновяемата електроенергия и биогорива

Достигнатите цели за възобновяема енергия и постигнатия успех от държавите - членки

Няма коментари:

Публикуване на коментар