сряда, 23 февруари 2011 г.

Енергетика: Заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика

На 28 февруари 2011 г. в Брюксел ще се проведе заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика, на което ще се разискват изключително енергийните въпроси, поставени след обсъждането на Европейския съвет в областта на енергетиката на 4 Февруари 2011 г.
Министрите на държавите-членки, отговарящи за енергетиката, ще бъдат запознати с подготвения от ЕК проект на регламент за създаване на рамка за наблюдение на енергийните пазари, с цел гарантиране целостта и прозрачността на енергийните пазари и разкриване на пазарни злоупотреби и манипулации.
Очаква се Министрите на държавите-членки също така да приемат заключения, с които да определят краткосрочните, средносрочни и дългосрочни приоритети на енергийната стратегия на ЕС за 2011-2020, по-специално по отношение на вътрешния енергиен пазар, енергийната ефективност, инфраструктурата, научните изследвания и иновациите в областта на енергийните нисковъглеродни технологии, местните източници на енергия и производство, както и външните енергийни отношения.
Заключенията на Съвета, базирани на две съобщения в областта на енергетиката, подготвени от Комисията, ще допълнят заключенията изготвени от Европейския съвет на 4 февруари 2011 г. и ще допринесат за подготовката на пролетното заседание на Европейския съвет, което ще се състои на 25 март 2011 г.
Съветът по енергетика е призван също да допринесе за координиране на икономическата политика на стратегията "Европа 2020" във връзка с  новия цикъл на "Европейския семестър”.
Въз основа проучването на Европейската комисия на годишния растеж за 2011 г. и изготвен от председателството въпросник, енергийните министри по-конкретно ще обсъждат двете специфични енергийни цели, заложени в стратегията "Европа 2020", а именно повишаване на енергийната ефективност и достигане на 20 % дял на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия.

Документи, които ще се разглеждат на срещата:

Няма коментари:

Публикуване на коментар