понеделник, 14 февруари 2011 г.

Обществено допитване: Как да се подобрят механизмите за финансиране на научноизследователската дейност и иновациите

Европейската комисия започна допитване относно механизмите за европейско финансиране на научноизследователската дейност и иновациите. Целта е да се направят сериозни подобрения на тези механизми, за да се улесни достъпа до европейските средства, да се постигнат по-осезаеми научни и икономически резултати и по-добро съотношение между качество и инвестиции.
Документите и интернет страниците, свързани с допитването:
Допитване относно Зелената книга
Страница на „Съюз за иновации“
Европейски институт за иновации и технологии
Седма рамкова програма
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации
Европейски съвет по научни изследвания
Инструмент за финансиране със споделяне на риска
Оценка на ИФСР
Доклад на експертната група за междинна оценка на 7РП
Отговор на Комисията на доклада за междинната оценка
Съобщение на Европейската комисия за опростяването от април 2010 година

Коментарите и предложенията по тези документи могат да се изпращат до 20 – ти май 2011 г.
На 10 юни 2011 г. Комисията ще организира голяма заключителна конференция, като продължение на допитването. Тогава ще бъде обявено и наименованието на новата стратегическа рамка.
Преди края на 2011 г. Комисията ще представи законодателно предложение за разходите за научни изследвания и иновации в рамките на бъдещия бюджет на ЕС след 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар