вторник, 8 февруари 2011 г.

Обществено допитване:Как да се постигне съгласуван европейски подход при колективните искове

Европейската комисия започна допитване до обществеността относно колективните искове. Целта на тази консултация е да се определят общите принципи на правото на колективно обезщетение. Консултацията ще спомогне да се проучи как общите принципи могат да бъдат вместени в правната система на ЕС и в правните системи на 27-те държави-членки.
През 2008 г. Комисията издаде Бяла книга за исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕС. В Бялата книга Комисията подчерта необходимостта от ефективна колективна защита, която да даде възможност на всички потърпевши от нарушаване на правилата за конкуренция на ЕС да получат пълно обезщетение за вредите, които са им били нанесени. Към момента претърпелите вреди потребители, търсещи справедливо възстановяване на щетите, трябва да преодолеят редица трудности – при подаване на исковете,  представянето на доказателства и определяне размера на щетите.
ЕК определя допитването като изключително важно за политиката на ЕС в областта на конкуренцията и приканва всички заинтересовани страни да участват в публичната консултация.
Резултатите от консултацията с обществеността ще позволи на Комисията, както е предвидено в работната й програма за тази година, да приеме съобщение по темата. Общите принципи, изложени в това съобщение ще са основата за всички възможни бъдещи инициативи за колективни искове в законодателството на ЕС.
Документът "Към съгласуван европейски подход при колективните искове"

Няма коментари:

Публикуване на коментар