събота, 13 април 2013 г.

Европейски Форум по конкуренция


На 28 февруари в Брюксел се проведе Европейския форум по конкуренция. Приветствие на форума бе произнесено от  Хоакин Алмуния, заместник-председател на Европейската комисия и комисар, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията.

На форума се разискваха следните  теми:
  • Първа тема:  Ролята на държавата в глобалната икономика. Растеж и конкурентоспособност, с особен акцент за това как държавната намеса чрез регулаторни мерки или държавна помощ може да помогне или да възпрепятства растежа. Регламентиране на държавната намеса в икономиката. Глобалната гледна точка на ролята на държавата в насърчаването на растежа. Какви трябва да са съответните международни инструменти, чрез които да се наблюдава ефекта от намесата?
  • Втора тема: Конкуренцията, иновациите и единния пазар. Какво може да направи политиката на конкуренция за стимулиране на иновациите и задълбочаване на единния пазар? Каква е ролята на правата на интелектуална собственост, както и пан-европейските стандарти? Кои са областите, в които единният пазар ще остане незавършен?
  • Трета тема: Единният пазар на финансови услуги и политиката в областта на конкуренцията. Банковата стабилност и надзор, поуките от контрола на държавните помощи по време на финансовата криза. Търговията с финансови услуги и европейската икономика след световната криза. Какво сме научили за бъдещето на финансовата система на европейско равнище?

Няма коментари:

Публикуване на коментар