събота, 13 април 2013 г.

Енергетика: Какви теми се дискутираха на конференцията за завършване на енергийния пазар


На 8 април в Брюксел се проведе Втората Международна конференция за  вътрешния енергиен  пазар на ЕС.

На конференцията се дискутираха въпросите свързани с решаването на основните предизвикателства пред поставената цел – до 2014 г. да се завърши вътрешния енергиен пазар на ЕС. На конференцията взеха участие широк кръг участници - от представители на Европейския парламент, държавите-членки, енергийните регулатори, енергийните компании, потребителските организации и академичните среди.
Конференцията бе открита от комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер.

Конференцията се фокусира върху три основни теми:
  • Първата тема е: Как да направим енергията  устойчива, сигурна и достъпна?
  • Втората тема е свързана  с инвестициите  и поръчките:  Дългосрочната перспектива пред развитието на енергийната инфраструктура.
  • Третата тема е посветена на предизвикателствата пред потребителите: Ще посрещне ли очакванията на потребителите единният енергиен пазар? Каква е ролята на потребителите в единния енергиен пазар на утрешния ден?
Речта на комисаря Йотингер при откриването на конференцията .
Видео от конференцията с представените презентации и проведените дискусии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар