събота, 20 април 2013 г.

Държавна помощ: Модернизация на правилата за държавната помощ


Европейската комисия публикува документ Evaluation in the field of State aid Issues paper, в който са обобщени оценките по проблеми, установени в областта на прилагане на правилата за държавната помощ. Целта  на доклада е да обясни ролята на оценката в областта на държавната помощ, събирането на информация за съществуващите практики на държавите – членки,  относно оценката на схемите за помощ и как да се получава мнението на държавите членки при установени проблеми, свързани с правилата за държавна помощ.
Документът представлява изходна точка и основа за предстоящото обсъждане, в рамките на работната среща между службите на Комисията, държавите-членки и други заинтересовани страни, която е планирана  да се състои на 23 Април, 2013 г. в Брюксел.
Докладът е изработен в контекста на поставената от ЕК задача за цялостно модернизиране на политиката за държавната помощ на ЕС.

Предистория
На 8 май 2012 г. Комисията прие Съобщение, с което определи цялостен план за модернизиране на правилата на ЕС за държавната помощ. Модернизацията на правилата за държавните помощи цели да ориентира оскъдните публични средства към инициативи, стимулиращи растежа по един ефективен и ефикасен начин, като се преодолеят областите, за които е налице провал на пазара market failures. Модернизираният  контрол на държавните помощи ще насърчи държавите-членки да използват по-добре публичните си финансови средства, за да може да се постигне „повече с по-малко“ "achieve more with less" в настоящите условия на бюджетни и финансови ограничения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар