сряда, 26 ноември 2014 г.

План за инвестиции на стойност 315 милиарда евроЕвропейската комисия обяви днес План за инвестиции на обща стойност 315 милиарда евро, който ще стимулира  възстановяването на  растежа в Европа и ще допринася за създаването на работни места.

Планът съдържа три основни направления

  • създаване на нов Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гарантиран с публични средства, чрез който през следващите три години (2015—2017 г.) ще се мобилизират допълнителни инвестиции на стойност най-малко 315 милиарда евро;
  • създаване на надежден набор от проекти, съчетан с програма за помощ, за да могат инвестициите да бъдат насочвани там, където те са най-необходими;
  • амбициозна пътна карта, чрез която Европа ще стане по-привлекателно място за инвестиции и ще се отстранят регулаторните пречки.

Според оценките на Европейската комисия предложените мерки като цяло могат да увеличат БВП на ЕС с между 330 милиарда евро и 410 милиарда евро в рамките на три години и да създадат до 1,3 милиона нови работни места.


План за инвестиции в Европа

Откъде идват средстватаПотенциалът на Плана за инвестиции
Повече информация на сайта на комисията

Няма коментари:

Публикуване на коментар