петък, 17 април 2015 г.

Енергетика: Обществено обсъждане на 10 годишния план за развитие на европейската газова мрежаЕвропейската мрежа на операторите на преносни системи за газ European Network of Transmission System Operators  for Gas  (ENTSOG) обяви, че по молба на Европейската комисия отваря за ново допълнително обсъждане на Десетгодишния план за развитие на мрежата Ten  Year  Network  Development  Plan  (TYNDP) 2015 г. Всички заинтересовани страни са поканени да споделят своето виждане за предложения план.


ENTSOG също съобщи, че на 19 и 20 май в Атина ще проведе семинар за разясняване на плана.
Допълнителното обсъждане на десетгодишния план се прави в отговор на отмяната на проекта „Южен поток“. ЕК отбелязва, че инициативата за свързване на газовите пазари в Югоизточна Европа е на челно място в политическия дневен ред на ЕС. Затова спирането на проекта налага  преосмисляне на пазарната ситуация при доставките на газ в много страни, но основно в региона на Централна и Югоизточна Европа. По-специално спирането на „Южен поток“ оказва значително влияние върху плановете за развитие на инфраструктурата, при което някои проекти трябва да бъдат адаптирани, а други може да се наложи да бъдат отменени и заменени с нови проекти.
С оглед на това, ЕК се обръща към ENTSOG с предложение TYNDP да бъде отворен за консултации за допълнителен  период от време, за да се даде възможност на някои от тези потенциални проекти, ако има такива, да бъдат включени. В тази връзка  ENTSOG също обяви, че стартира извънредна публична покана за представяне на нови инфраструктурни проекти за газ, които да бъдат включени в допълнение на TYNDP 2015 г. Поканата е в отговор на искането на Европейската комисия и е предназначена само за проекти в Югоизточна Европа, чиято цел е да разрешат възникналите проблеми след  оттеглянето на Южен поток. Проектите трябва да бъдат представени до 22 април 2015 г.Консултацията на 10 годишния план за развитие на мрежата ще приключи на 05 юни 2015 г.

Становищата трябва да се изпращат по електронна поща на: tyndp@entsog.eu.
Повече информация за TYNDP 2015 и въпросника за общественото обсъждане.
Повече информация за европейската енергийна инфраструктура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар