събота, 13 август 2016 г.

Енергетика: ЕС финансира изграждането на нов 140 км електропровод в БългарияКомисията съобщи, че проектите за изграждане на енергийна инфраструктура, които свързват България със съседните страни са приоритетни при изграждането на енергийния съюз. В тази връзка Европейската комисия отпуска 29.9 милиона € за изграждане на нов 140 kм електропровод между Добруджа и Бургас. Новият електропровод ще спомогне за интегриране на възобновяемата енергия – вятърна и фотоволтаична на пазара на електрическа енергия. Европейската подкрепа също има за цел да повиши капацитета на българската електроенергийна мрежа и да укрепи нейната устойчивост. Новият електропровод е "проект от общ интерес" и е част от така наречения клъстер "Коридор Черно море": проектът включва три електропровода, които ще засилят електропреносната мрежа в коридора по протежение на румънския и българския бряг, както и между останалата част на Европа и Турция. Финансовата подкрепа за България трябва да допринесе за засилване на сигурността на доставките на електроенергия, за интегриране на възобновяемите енергийни източници на пазара на електрическа енергия, както и за увеличаване капацитета на бъдещите енергийни борси, с оглед очакваните количества  вятърна енергия от Гърция и фотоволтаична енергия от Южна България. Подкрепата на ЕС за изграждането на новата линия  представлява 50% от необходимите средства. Новата електрическа линия ще бъде изградена от българския системен оператор (TSO) Електроенергиен системен оператор ЕАД и се очаква да започне да функционира от 2022 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар