сряда, 24 август 2016 г.

ЕС спечели в СТО спор с Русия за забрана за внос на свинско месоЕС спечели спор с Русия относно наложена забрана за внос на свинско месо

История

В началото на 2014 г. Русия налага забрана за внос на свинско месо и други продукти от свине от ЕС, поради ограничен брой случаи на африканска чума по свинете в райони на Съюза, намиращи се в близост до границата с Беларус.
В  отговор на забраната ЕС поиска създаването на специализирана група на Световната търговска организация (СТО), която да се произнесе по забраната за внос на живи свине, прясно свинско месо и продукти от свине от страна на Русия.
 
Отговорът на СТО
На 19 август 2016 г. Специализираната група на СТО обяви за незаконна, от гледна точка на правилата на международната търговия, наложената от Русия забрана за внос на живи свине, прясно свинско месо и други продукти от свине от ЕС.
Специализираната група на СТО потвърждава, че отказът на Русия да внася определени продукти от ЕС и да адаптира съответно сертификатите за внос между ЕС и Русия представлява забрана за внос, която важи за целия ЕС. Тази мярка не се основава на съответни международни стандарти и нарушава правилата на Споразумението за санитарните и фитосанитарните мерки на СТО. Същата критика специализираната група отправя и към отделните забрани, наложени от Русия върху вноса от Полша, Литва и Естония.
Според ЕК това решение изпраща силен сигнал към Русия и всички членове на СТО във връзка със задължението им да спазват международните стандарти, а в конкретния случай — принципа на регионализация (който позволява търговията от отделни области на държава, които са признати за свободни от вредители или заболявания, дори ако здравният статус на останалата част от държавата не е благоприятен) и изискването за провеждане на оценка на риска въз основа на научни доказателства. Специализираната група подчертава, че членовете на СТО могат да упражняват правото си да определят подходящото за тях ниво на санитарна защита и съответно да ограничават вноса въз основа на санитарни опасения само в съответствие с правилата на СТО.

Обжалване
Докладът на специализираната група може да се обжалва в срок от 60 дни. Ако в рамките на този срок не бъде регистрирано обжалване, докладът ще бъде приет и Русия ще бъде задължена да изпълни препоръката.

Други спорове
През последните години ЕС започна процедури в СТО срещу Русия  и в други икономически сектори във връзка с наложени редица пречки пред търговията, включително такси за рециклиране на превозни средства, акцизи върху хартията и други материали и антидъмпингови мита върху леките търговски превозни средства.

Повече информация:
Дело в СТО във връзка с наложената от Русия забрана върху вноса на свинско месо

Няма коментари:

Публикуване на коментар