понеделник, 5 юни 2017 г.

Антитръст: Комисията започва производство срещу „Трансгаз“ за ограничаване износа на газЕвропейската комисия съобщи, че е започнала производство срещу румънския оператор на преносна система за газ „Трансгаз“, за да прецени дали  възпрепятства износа на газ от Румъния към други държави членки на ЕС. Подобно поведение изолира румънски газов пазар и възпрепятства  интегрирането му в европейската газова система.

Румъния е третият най-голям производител на газ в Европейския съюз (след Нидерландия и Обединеното Кралство) и има важни газови залежи, включително новооткритите газови полета в Черно море. „Трансгаз“ е единственият оператор на преносната система за газ в Румъния.

Антитръстовото разследване на ЕК ще се съсредоточи върху информацията, че  „Трансгаз“  е разработил стратегия за ограничаване износа на газ от Румъния до други държави членки. Тази стратегия може да бъде прилагана по няколко различни начина, включително чрез използване на:

  • Такси за междусистемен пренос,
  • Недостатъчни инвестиции или забавяне на построяването на съответната инфраструктура и
  • Необосновани технически изисквания, които се използват като претекст, за да се предотврати или оправдае  забавянето на износа.

Това поведение на „Трансгаз“ може да представлява злоупотреба с господстващо положение на пазара в  нарушение на чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). То на практика ограничава конкуренцията и води до намален  избор на пътищата за доставка на газ. Това може да намали ликвидността на газовия пазар в Румъния и да доведе до високи цени и по-малка сигурност на доставките на газ. В крайна сметка поведението на „Трансгаз“ може да навреди на потребителите в ЕС и да е в противоречие с целите на Енергийния съюз за по – голяма интеграция и повишаване сигурността на доставките на Европейския енергиен пазар.

Производството започва след като са събрани първоначални доказателства при извършената инспекция в офисите на компанията през месец юни 2016 г.

Комисията ще извърши задълбочено проучване на случая, който е обявен за приоритет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар