понеделник, 4 декември 2017 г.

Енергетика: Силен европейски пазар на електричествоСъздаването на силен европейски пазар на електричество е темата на проведената на 27.12017 г. конференция на високо равнище във Флоренция, Италия.
На конференцията презентации изнасят широк кръг представители от европейските институции, енергийната индустрия, националните правителства, включително и комисаря по климат и енергетика - Мигел Ариас Канете. Основната тема на дискусиите е свързана с отговор на  предизвикателството как ЕС да създаде вътрешен енергиен пазар, който да работи за потребителите и обществото като цяло. Дискусиите на конференцията се фокусират върху три основни теми:

  •  икономическите ползи от създаването на силен пазар на електричество и неговата роля за постигане на целите за енергия и климат;
  • положителното въздействие на един по-гъвкав пазар върху потребителите;
  • подкрепа на продължаващия процес на укрепване на енергийните  взаимовръзки между държавите членки на ЕС.


Презентациите и дебатите на конференцията може да се проследят ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар