петък, 12 април 2019 г.

Конкуренция: Проучване на Евробарометър отчита мнението на европейците относно ролята на политиката на конкуренция


Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия публикува проучване на Евробарометър, което отчита как гражданите на Европейския съюз (ЕС)  възприемат политиката на конкуренция. В доклада се посочва, че гражданите на ЕС до голяма степен споделят нейните цели и ценности. 78% от респондентите казват, че ефективната конкуренция има положително въздействие върху тях като потребители (спрямо 72% през 2014 г.). 
74 % от европейските граждани (ЕС28) и 81 % от българските граждани (БГ) смятат, че наличието на конкуренция гарантира  по-качествени стоки и услуги, 83%  ЕС28 и 81 % БГ- смятат, че конкуренцията между компаниите води до по-добри цени за потребителите 83% ЕС28 и 80 % БГ - повече иновации. 87% от ЕС28 и от БГ смятат, че  конкуренцията гарантира  по-голям избор за потребителите. В ЕС гражданите смятат, че проблемите, произтичащи от липсата на конкуренция, най-вероятно възникват в телекомуникационния сектор, достъп до интернет (26% -ЕС28 и 25% от БГ), енергийния сектор (23%; ЕС28, и 33 % БГ), транспортни услуги и фармацевтични продукти ( 20% ЕС28 и 12 за БГ).
В секторите с ограничена конкуренция гражданите смятат, че цените са прекалено високи 70 % ЕС28 и 71 % БГ. Качеството на продуктите и услугите не е задоволително 50 % ЕС28 и 60 % БГ. 51 % от българските граждани смятат, че трудно се сменя доставчикът- 46 % ЕС28.
 
Проучването Flash Eurobarometer е проведено в 28-те държави-членки на Европейския съюз през януари 2019 г. Общо са интервюирани 26 572 респонденти от различни социални и демографски групи. Това е третото проучване относно възприятията на гражданите за политиката на конкуренция, първите две бяха проведени през 2009 г. и през 2014 г.
Пълният доклад, резюме и справки за всяка държава-членка са достъпни ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар