петък, 26 юни 2020 г.

Енергетика:Реакция на пандемията от COVID-19 в енергийния сектор на ЕС: Заключения на Съвета


На  25.06.2010 г. Съветът на ЕС публикува заключението си  относно реакцията на пандемията от COVID-19 в енергийния сектор на ЕС.

В заключението Съветът изтъква:

• основната роля на енергийния сектор за икономическото възстановяване на ЕС и отбелязва, че европейската икономика се нуждае от по-голяма степен на екологосъобразност, кръговост и цифровизация, без при това да страда конкурентоспособността ѝ в световен мащаб.

икономическата трансформация за постигане на устойчив растеж и неутралност по отношение на климата върху основите на Европейския зелен пакт е сериозна възможност за стимулиране на икономиките на държавите членки.

постепенно намаляване на  използването на изкопаеми горива и насърчаване на  европейската водеща роля в разработването и внедряването на безопасни и устойчиви нисковъглеродни технологии по икономически ефективен начин, като същевременно се зачита правото на държавите членки да решават какъв да бъде техният енергиен микс и да избират подходящите технологии.

Съветът признава:

•  необходимостта от инициативи в подкрепа на стабилен план за възстановяване за една финансово достъпна, безопасна, конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система. При днешните обстоятелства, за да се улесни подкрепата за необходимите за енергийния преход инвестиции, е важно да се рационализират правилата за държавната помощ в сферата на опазването на околната среда и енергетиката.

Съветът отбелязва:

• необходимостта от допълнително стимулиране на бъдещите инвестиции в декарбонизация, включително чрез подобряване на пазара на въглеродни емисии в ЕС, като същевременно се развива механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите по начин, съвместим със СТО.

В заключение Съветът призовава Комисията да продължи своята работа в сътрудничество с държавите членки по инициативите, планирани в рамките на Европейския зелен пакт и неговия план за инвестиции, например политиката за саниране на сградния фонд, стратегията на ЕС за интегрирането на енергийните системи, стратегията за енергия от възобновяеми източници в морето, преразглеждането на Регламента относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (TEN-E) и механизма за финансиране на енергия от възобновяеми източници.

Освен това Съветът призовава Комисията да представи план за действие и пътна карта за водорода с акцент върху възобновяемите източници на водород с цел принос към енергийния преход.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар