петък, 27 април 2012 г.

Ядрена енергетика: Стрес - тестовете на ядрените централи продължават с допълнителни посещения в атомните централи

В съвместна декларация на Европейската група на регулаторите за ядрена безопасност (ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group) и Европейската комисия (ЕК) от 26 април 2012 г., комисарят по енергетика в ЕК Гюнтер Йотингер и Андрей Ститар, председател на ENSREG обявиха, че е готов техническия доклад с резултатите от проведените стрес тестове и въз основа на констатациите в него ще се разгледат някой аспекти на ядрената безопасност в по – големи подробности, чрез посещения в атомните централи през следващите няколко месеца.
По повод на доклада Гюнтер Йотингер заявява:
"Този обширен доклад е основен елемент на нашите стрес-тестове. Сега ние ще направим допълнителни посещения на електроцентралите и ще анализираме по-подробно някои аспекти на безопасността. Гражданите на ЕС имат право да знаят и да разберат колко безопасна е ядрената централа, разположена в близост до дома им. Сигурността е по-важна от сроковете. "
Анализът на резултатите от партньорската проверка, направен в доклада, ще се допълни с допълнителни проверки. ENSREG и ЕК са се споразумели да продължат с проверките, свързани с установяване на безопасността на атомните електроцентрали чрез проследяване на допълнителни аспекти на безопасността.
Допълнителните проверки ще включват:
  • Допълнителни посещения на атомни електроцентрали
  • Изпълнение на препоръките на доклада на ENSREG
  • Изпълнение на плана за действие на МААЕ
  • Резултати от извънредното заседание на Конвенцията за ядрената безопасност
  • Информацията за всяка отделна атомна електроцентрала ще бъде публична и ще е на разположение на специална интернет страница.
Европейската комисия ще представи доклада на ENSREG за информация на Европейския съвет, който ще се проведе през юни.
Докладът на ENSREG идентифицира четири основни области за подобрение, които следва да бъдат обсъдени на европейско равнище, включително установената липса на последователност при оценката на природните бедствия, необходимостта от редовни оценки и изпълнението на известни познати мерки за безопасност, както и мерки за подобряване на превенцията чрез използване на мобилно оборудване за защита срещу екстремни природни опасности, центрове за реагиране при извънредни ситуации, защита срещу екстремни природни опасности и замърсяване, и наличие на спасителни екипи и оборудване, които да са на разположение и бързо да реагират и да подпомагат местните оператори.
Докладът е резултат от извършването на три последователни стъпки на стрес-тестовете. При първата стъпка – ядрените оператори извършват самостоятелна оценка на безопасността на ядрената централа, втората стъпка включва изготвянето на доклад от националния регулатор. При третата стъпка мултинационални екипи анализират националните доклади, представени от националните власти.
За да изготвят анализите мултинационалните екипи са посетили ядрени реактори, на място. Това е направено по техен избор като са били посетени между един и четири реактора във всяка от 17-те страни, участващи в теста (15 държави от ЕС с ядрени централи плюс Украйна и Швейцария).
В ЕС има 147 ядрени реактори, през март 2012 г. по време на партньорската проверка експертите са посетили 38 ядрени реактора.

             
               
Няма коментари:

Публикуване на коментар