събота, 28 април 2012 г.

Цифрови технологии: Комисията започва публична консултация как да се намалят разходите свързани с разгръщането на високоскоростен интернет


Европейската комисия започва публична консултация, за да търси начините за намаляване на разходите необходими за изграждането на нови мрежи за високоскоростен интернет на територията на Европейския съюз.
Високоскоростният интернет е в основата на всички сектори на съвременната  икономиката. Всяко нарастване на разпространението на широколентовия интернет  с 10 % води до икономически растеж от 1 до 1,5%. Затова особено важно е да се търсят начини за намаляване на разходите за изграждане на нови мрежи. Желанието на ЕК е да събере мнения от всички заинтересовани публични  и частни  страни, например: телекомуникационни оператори и предприятия за обществени услуги, от инвеститори, публични и регулаторни органи и потребители. По-конкретно Комисията се интересува от начини за намаляване на разходите за инженерно строителство, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнесто-оптични кабели, чийто дял може да достигне до 80 % от общите разходи. Комисията предполага, че разходите за създаване на широколентова инфраструктура могат да бъдат намалени с около една четвърт.

По повод на стартиралото обществено обсъждане заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заявява:
 „Трябва да намалим строителните разходи за разгръщането на широколентови мрежи, ако искаме да изградим инфраструктура за по-бърз широколентов достъп в цяла Европа. Трябва да изпробваме на практика идеи за намаляване на разходите за изграждане на тази инфраструктура, за улесняване на достъпа до нея, за нейната повторна употреба и съвместното ѝ използване.  Няма нищо по-неприятно за гражданите от разкопаните пътища и нищо по-спъващо бизнеса от ненужните административни формалности."

Според анализите на Комисията строителните работи  поглъщат до 80 % от средствата, които се инвестират в изграждането на широколентова инфраструктура. Това се дължи на липсата на координация на инженерно-строителните проекти, недостатъчната степен на повторно използване на налична инфраструктура и липсата на сътрудничество между различните участници. Например предприятията, осигуряващи канализационната, енергийната и железопътната инфраструктура, често имат свои собствени мрежи и разкопават пътища без да координират дейността си с телекомуникационните предприятия.  Бързото разгръщане на широколентовите инфраструктури е допълнително затруднено от продължителни, непрозрачни и утежнени процедури за уреждане на права на преминаване и получаване на всички необходими разрешителни на национално или местно ниво.

Смятам, че посочените пречки са твърде познати и на българските предприемачи, развиващи този бизнес, затова сега е момента да се включат активно в тази публична консултация и да посочат конкретните пречки пред изграждането и развитието на широколентовите мрежи.

Накратко,  Комисията търси мнения относно:
  • пречките пред инвестициите в широколентовата инфраструктура;
  • начините за подобряване на използването на съществуващата инфраструктура;
  • координацията на инженерно-строителни работи; 
  • мерките за подобряване на координацията между компетентните органи и за опростяване на разрешителните процедури;
  • „подготвеността“ на новите сгради за разполагане на инфраструктури за високоскоростен интернет.
Публичната консултация ще продължи до 20 юли 2012 г. ЕК очаква резултатите от нея да допринесат за намаляването на инвестиционните разходи за широколентови инфраструктури и — в крайна сметка — на цените на дребно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар