събота, 28 април 2012 г.

Евростат: Данни за БВП, дефицита и държавния дълг на държавите в ЕС


Евростат публикува подробни данни за Брутния вътрешен продукт (БВП), дефицита и държавния дълг за евро зоната, Европа 27 и по държави -членки.
Данните са за четири последователни години - от 2008 г. до 2011 г., при което се проследява динамиката на изменение на показателите.


През 2011 г. дефицитът както за евро зоната  (EA17) така и за ЕС 27 намалява в абсолютни стойности в сравнение с 2010 г., докато държавния  дълг  нараства и в двете зони. В еврозоната бюджетен дефицит и БВП е намалял от 6,2% през 2010  до 4,1% през 2011 г., а в ЕС-27 от 6,5% до 4,5%. В еврозоната държавния дълг към БВП се е увеличил от 85,3% в края на 2010 г. до 87,2% в края на 2011 г. и в ЕС-27 от 80,0% до 82,5%.


През 2011 са регистрирани най-големите държавни дефицити като процент от БВП в Ирландия (-13,1%), Гърция (-9.1%), Испания (-8.5%), Обединеното кралство (-8,3%), Словения (-6.4%), Кипър (-6,3%), Литва (-5.5%), Франция и Румъния (-5,2%) и Полша (-5.1%). Най-ниските дефицити са регистрирани във Финландия (-0.5%), Люксембург (-0.6%) И Германия (-1,0%). В Унгария (4.3 процента), Естония (1.0%) и Швеция (+0.3%) е регистриран излишък през 2011 г.

По надолу са данните на 27 - те държави членки на ЕС
В края на 2011 г., са регистрирани най-ниските съотношения на държавния дълг към БВП в Естония (6,0%), България (16,3%), Люксембург (18,2%), Румъния (33,3%), Швеция (38,4%), Литва (38,5%), Чешката република (41.2%), Латвия (42,6%), Словакия (43,3%) и Дания (46,5%).

В Гърция това съотношение е най-високо (165,3%), следва Италия (120,1%), Ирландия (108.2%), Португалия (107.8%), Белгия (98,0%), Франция (85,8%), Обединеното кралство (85,7%), Германия (81.2%), Унгария (80.6%), Австрия (72.2%), Малта (72.0%), Кипър (71.6%), Испания (68.5%) и Холандия (65.2%).През 2011 г. държавните разходи в еврозоната е еквивалентно на 49,3% от БВП, а приходите до 45,2%. Данните за ЕС-27 са съответно 49,1% и 44,6%.

И в двете зони, съотношението на държавните разходи намалява между 2010 и 2011 г., докато съотношението на приходите се е увеличило.Няма коментари:

Публикуване на коментар