петък, 22 август 2014 г.

Енергетика:АСЕР публикува 9- ти доклад за развитието на пазара на електрическа енергия

Наскоро Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, публикува 9-тия мониторингов доклад за първото тримесечие на 2014 г. относно напредъка при регионалните инициатива за свързване на пазарите за електическа енергия в единен европейски пазар до края на 2014 г. В доклада се прави обстоен анализ на причините за изоставане при развитието на 8-мата регионална инициатива за свързване на пазарите за електическа енергия в Югоизточна Европа, където е включена и България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар