събота, 16 август 2014 г.

Енергетика: Становище на АСЕР за развитието на инвестициите в електроенергийната мрежа на ЕСВ съответствие с членове 6 (7) и 6 (8) от Регламент (ЕО) № 713/2009 Агенцията за сътрудничество между Енергийните регулатори ("АСЕР") има задължението да наблюдава напредъка по изпълнението на плана за инвестиции за развитие на електроенергийната преносна мрежа, заложен в 10 годишния план за развитие на електроенергийната мрежа на целия съюз Union-wide ten-year network development plan (“EU TYNDP”)..

В изпълнение на това задължение АСЕР публикува становище, в което обобщава резултатите от наблюдението си относно напредъка в развитието на инвестициите, включени в списъка на инвестициите за мрежи от пан-европейско значение на TYNDP.

Няма коментари:

Публикуване на коментар