петък, 22 август 2014 г.

Държавна помощ: Как ЕК прилага правилата за държавните помощи в банковия сектор- пример от Словения

В контекста на кризата с КТБ, е интересно да се прочете решението на Комисията относно това, как тя прилага правилата за държавните помощи при планирано преструктуриране на банка от страна на Словения, публикувано вчера в Официален вестник на ЕС.


от 18 декември 2013 година
относно държавна помощ SA.33229 (2012/C) — (ex 2011/N) — Преструктуриране на NLB — Словения, която Словения планира да приведе в действие за Nova Ljubljanska banka d.d.
(нотифицирано под номер C(2013) 9632)

Няма коментари:

Публикуване на коментар