сряда, 18 март 2015 г.

Енергетика:ЕС разглежда Турция като естествен енергиен център и мост между ЕС и енергийните източници в Средния изток и Каспийския регионЕК съобщи, че на 16 март 2015 г., заместник-председателят Шефчович, отговарящ за енергийния съюз  и турският министър на енергетиката Танер Йълдъз са стартирали на високо равнище нов енергиен диалог между ЕС и Турция. Със стартирането на диалога на високо равнище ЕК иска да даде ясен сигнал към Турция, че я счита за стратегически енергиен партньор, което е заложено в одобрената на 25 февруари 2015 г. Рамкова стратегия за изграждане на Енергийния съюз. Диалогът на високо равнище ще се подържа редовно на министерско равнище (най-малко веднъж годишно). На следващата среща ще се обсъждат въпроси от всички сектори на енергетиката: газ, електроенергия, ядрена енергия, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и действията по климата - с оглед подготовката за сор21 в Париж. Тази среща ще се състои още тази година, на която ще участва комисарят по енергетика и климат Ариас Канети и  турският министър на енергетиката Йълдъз.
Ангажираността на двете страни за стратегическо сътрудничество в енергийния сектор е отразена и в подписаната Съвместна декларация.
В декларацията Турция е определена като естествен енергиен мост и енергиен център между енергийни източници в Средния изток и Каспийския регион и енергийните пазари на Европейския съюз (ЕС). Посочва се, че развитието на Турция като енергиен център ще бъде в полза както за Турция, така и за ЕС.
В декларацията се посочва още, че ЕС и Турция отдават голямо значение на сътрудничеството в областта на енергетиката. Като страна кандидатка за присъединяване с ЕС, Турция е постигнала важен напредък  в привеждането на своето законодателство с „правото на Европейския съюз“. Освен това, тя допринася за енергийната сигурност на ЕС. Двете страни са се съгласили да подобрят и разширят сътрудничеството и политическия диалог в енергийния сектор, който играе ключова роля в техните отношения. Турция и ЕС заявяват  желание да си сътрудничат по-нататък, за да гарантират и разнообразят енергийните си доставки. Целта е да изградят конкурентни енергийни пазари.
С цел укрепване на сигурността на доставките, Турция и ЕС ще насърчават, като партньори, развитието на Южния газов коридор. Двете страни ще продължат да си сътрудничат при изграждането на Транс-Анадолския газопровод (TANAP). TANAP е от жизнено важно значение за сигурността на газовите доставки както за ЕС, така и за  Турция. Той е част от Южния газов коридор. ЕС ще подкрепя развитието на Турция като регионален хъб за природен газ, което е от взаимен интерес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар