петък, 4 септември 2015 г.

ЕК: Засилването на конкуренцията в държавите-членки ще стимулира растежа

ГД „Конкуренция“ на ЕК публикува документ, в който се разглеждат пречките пред развитието на конкуренцията на пазара в основни сектори на икономиката на държавите членки.

В документа се прави извод, че много държави-членки следва да предприемат  амбициозни структурни реформи в основни сектори от икономиките си, за да ги направят по-гъвкави и конкурентоспособни. Само наличието на здрава и ефективна конкуренция на пазара може да насочи иновациите и да предостави ползи за потребителите, бизнеса и обществото като цяло. Според ГД "Конкуренция"  ползите от конкуренцията може да се увеличат, ако няколко страни приложат паралелно подходящите структурни реформи.

Според анализ на Комисията поддържането на ефективна конкуренция от държавите-членки ще доведе до значителен ефект върху растежа. 
Оценките от страна на Комисията показват, че подобряването на конкуренцията може да има значителен положителен ефект върху растежа на БВП.
През май 2015 г. Комисията призова за реформи чрез засилване на конкуренцията - главно в мрежовите индустрии и други сектори на услугите. В публикувания документ Комисията подчертава още някои предизвикателства пред конкуренцията на национално равнище и как отделните държави-членки да се справят с тях.
Целият документ


Няма коментари:

Публикуване на коментар