петък, 11 септември 2015 г.

Енергетика: ЕК обяви стартирането на обществена консултация за междуправителствените споразумения в областта на енергетикатаЕдна от целите на Енергийния съюз е да направи енергийните пазари по-прозрачни и конкурентни. Съществена пречка пред изграждането и функционирането на единен европейски енергиен пазар се явяват подписаните междуправителствени споразумения (МС) между държавите членки на ЕС и трети страни извън ЕС, в областта на енергетиката. Често клаузи от тези споразумения не са в съответствие с правото на ЕС.

ЕК отбелязва този проблем в Енергийната стратегия на Съюза, приета през февруари 2015 г., в която се отбелязва, че осигуряването на сигурността на енергийните доставки (особено при газа) зависи от пълното съответствие с правото на ЕС на сключените споразумения от държавите членки за закупуване на енергийни ресурси от трети страни.

Европейският съвет в заключенията си от 19-ти март 2015 също така призова за "пълно съответствие с правото на ЕС на всички споразумения, свързани със закупуването на газ от външни доставчици, по-специално чрез засилване на прозрачността на такива споразумения и съвместимостта им с разпоредбите на ЕС в областта на енергийната сигурност".

Трябва да се отбележи, че през октомври 2012 бе направен опит да се подобри прозрачността при МС с приемането на Решение № 994/2012/ЕС. С решението се създаде механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката (Решението МС).

Главната особеност на този механизъм е, че Комисията извършва проверки за съответствие на МС след като вече конкретната държава-членка и третата страна са сключили споразуменията. При прилагането на механизма се получава информация за съществуващите МС, при което могат да се идентифицират проблеми, свързани с тяхната съвместимост с правото на ЕС. Това обаче не е достатъчно, за да се решат бързо установените проблеми.

Съгласно плановете на Европейската комисия за енергийния съюз, и в съответствие с международната  ситуация, където енергийната сигурност е в центъра на политическия дебат, Комисията планира да  преразгледа решението за МС.

С обявената сега обществена консултация Комисията заявява, че иска да чуе мнението на всички заинтересовани страни, които могат да предложат и идеи за това, как да се повиши прозрачността и да се гарантира спазването на правото на ЕС при подписването на споразумения с трети страни в областта на енергетиката. Целта е да се подобри енергийната сигурност на ЕС.

Консултацията приключва на 22 октомври, 2015.
Въпросникът

Повече информация за консултацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар