петък, 2 октомври 2015 г.

Държавна помощ: Представлява ли държавна помощ подкрепата на електроенергията от възобновяеми източници и на енергоемките потребителиВ Официален вестник на ЕС от 29 септември 2015 г. е публикувано

относно схема за помощ SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (приведена в действие от Германия за подкрепа на електроенергия от възобновяеми източници и на енергоемки потребители)

В решението е направен подробен анализ дали двете подкрепи  на Германия (1) за електроенергията от възобновяеми източници и (2) и подкрепата за енергоемки потребители, представляват държавна помощ. Каква част от помощта Германия трябва да възстанови и при какви условия тази подкрепа може да се приеме като съвместима с правилата за държавна помощ на ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар