четвъртък, 30 юни 2016 г.

Енергетика:От 1-ви юли се отваря пазара за доставки на газ между България и ГърцияНа 27 юни мрежовите оператори на газ от България и Гърция подписаха споразумение за взаимно свързване, което позволява на играчите на пазара за първи път да транспортират газ между двете страни - включително от втечнени източници на природен газ. Споразумението е в сила от 1-ви юли 2016.

В специално съобщение Европейската комисия приветства споразумението като изключително важна стъпка за прилагане на правилата на ЕС към един от последните трансгранични пунктове в Европа, които до момента са запазили историческите договорености за транзит, съобразени с желанието на една единствена компания.

Споразумението също така е първата стъпка за даване на достъп на други участници на пазара за доставки на газ по направление север или юг - заедно с развитието на  важния трансбалкански коридор за пренос на газ между Гърция, Турция, Македония и Украйна.


Подписаното споразумение е част от амбициозния проект за свързване на пазарите на газ в Централна и Югоизточна Европа Central and South Eastern Europe Gas Connectivity (CESEC). Инициативата стартира през 2015 г. и е подкрепена от 15 страни от ЕС, Енергийната общност, и от Европейската комисия. Голямата цел е да се постигне диверсификация на доставките на газ и да се повиши сигурността на доставките в областта.

Споразумението за взаимно свързване между „Булгартрансгаз“  и оператора на гръцката мрежа DESFA скоро ще бъде последвано от подобни споразумения между българските и румънските и румънските и украинските мрежови оператори. Тези споразумения, заедно с подписаното споразумение през 2015 г. между  мрежовите оператори на Унгария и Украйна, ще спомогнат да се осъществи свързването на  пазарите за газ в региона на Централна и Югоизточна Европа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар