събота, 11 юни 2016 г.

Комисар Вестагер: Да изградим енергиен пазар, работещ за потребителитеНа 10 юни комисарят по конкуренция на ЕК Вестагер посети България. Тя проведе срещи с президента и министър председателя и министри, които бяха отразени в пресата.
Но освен тези срещи, комисар Вестагер изнесе реч пред участниците на Софийския форум по конкуренция.

Основният акцент на речта й е поставен върху ключовата роля на ЕК и националните органи за защита на конкуренцията за изграждането на конкурентен енергиен пазар, който да работи в интерес на потребителите. Да гарантира  ниски цени,  голям избор и сигурност на доставките на потребителите.
Тя подчертава, че на енергийните пазари оперират мощни компании, които често се изкушават да използват властта си, за да определят по-високи цени или да прилагат практики, чрез които да блокират новонавлизащи конкуренти на пазара, застрашаващи бизнеса им.
                                                                           
Според комисаря, тези компании трябва да бъдат принудени да се съобразяват с правилата за конкуренция и да играят честно. Затова националните органи по конкуренция трябва да имат всички правомощия и да налагат съответните санции.

Конкуренцията на енергийните пазари - случаите на ЕК

Комисар Вестагер посочва конкретни случаи от енергийния сектор, които се разследват от Генерална дирекция „Конкуренция“, поради неспазване на правилата за конкуренция.

Пазар на електричество
Важна част от потреблението на енергия е електричеството. Затова е необходимо производителите на електроенергия да се конкурират, за да продават своята енергия, на по-ниски цени. ЕК работи усилено, за да се свържат националните пазари. До 2020 г. всички държави от ЕС трябва да имат взаимосвързаност, която да им  позволи  да изнасят най-малко 10% от произведената електроенергия. Пълното интегриране на пазарите може да спести на потребителите в ЕС до 40 милиарда евро годишно.

Случаят БЕХ
Комисарят напомня, че ЕК е разследвала Българския енергиен холдинг (БЕХ), който възпрепятства свободния износ на електроенергия. Купувачите са били разделени на две групи – едната група е можела  да продава само в рамките на България, другата да продава само в чужбина.

Случаят приключва през декември 2015 г. с поемане на ангажименти от страна на БЕХ.
Ангажиментите включват и създаване на независима енергийна борса. Търговията чрез борсата ще позволи пазара да стане по – прозрачен, което ще привлече повече участници на пазара. А това означава по-голяма конкуренция, и по-ниски цени.

Пазар на газ


Пазарите на газ работят най-добре когато природния газ тече свободно между страните. По този начин, газовите компании могат да купуват газ от чужбина, ако цените там са по-ниски.
За тази цел е необходимо да има взаимосвързаност на пазарите. Завършването на всички междусистемни връзки, които са планирани в Европа - включително връзките на България към Гърция, Сърбия, Румъния и Турция, ще доведе до засилване на конкуренцията. Природният газ ще може да тече по-лесно в рамките на Европа. Конкуренцията ще се гарантира благодарение и на новите източници за доставка на природен газ.

 Случаят "Газпром"
Комисар Вестагер посочва разследването за злоупотреба срещу "Газпром" като едно от най-важните антитръстови разследвания на пазара на газ. Защото "Газпром" продава газ на осем страни от Централна и Източна Европа, прилагайки ограничителни практики. Тези практики ограничават  свободното движение на газа. В договорите за продажба на газ "Газпром"  включва цяла поредица от ограничения срещу препродажбата на  газа в чужбина. Тези договори включват клаузи за териториални ограничения, които изолират страните една от друга. Благодарение на тези ораничения "Газпром" може да налага несправедливи цени в пет различни държави, включително и в България.

Случаят БЕХ
Комисар Вестагер напомня също, че ЕК разследва Българския енергиен холдинг, тъй като първоначалната оценка показва, че БЕХ и неговите дъщерни дружества злоупотребяват с господстващото си положение като възпрепятстват други предприятия да доставят газ в България.

И двете дела срещу БЕХ и "Газпром" са текущи разследвания, така че остава да се види как те ще бъдат приключени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар