петък, 17 март 2017 г.

Антитръст: Как гражданите на ЕС могат да подават сигнали за наличие на картели на пазараДнес Комисията съобщи, че въвежда нов инструмент, улесняващ гражданите да ѝ сигнализират тайни картели и други нарушения на антитръстовото законодателство, като същевременно запазват своята  анонимност.


Картелите са едни от най-тежките нарушения на конкуренцията. Те ограничават избора на потребителите, поддържат високи цени на стоките и услугите и възпрепятстват иновациите.

В същото време те трудно се разкриват и доказват поради тайния си характер.

Сега Комисията предлага на гражданите да се включват по анонимен начин в борбата срещу картелите. Те вече ще могат да допринасят по анонимен начин за борбата с картелите и други антиконкурентни практики. Сред тези практики са съгласуването на цени или на тръжни оферти, недопускането на продукти до пазара или неоснователното изключване на конкуренти, което може да причини  огромни щети за потребителите и икономиката на Европа.


Досега по-голямата част от картелите биваха разкривани чрез програмите на Комисията за освобождаване от глоби и намаляването на техния размер, както и на националните органи по конкуренция, които позволяват на предприятията да сигнализират за собственото си участие в картел в замяна на освобождаване или намаляване  на наложената им санкция.

Новият инструмент на Комисията дава също възможност на гражданите, които знаят за съществуването или функционирането на картел или други форми на нарушения на антитръстовото законодателство, да допринесат за прекратяването на тези практики.


Новият инструмент — анонимно подаване на информация


Новият инструмент защитава анонимността на лицата, подали сигнал, чрез специално проектирана система за криптирани съобщения, която позволява двупосочна комуникация. Услугата се управлява от специализиран външен доставчик на услуги, действащ като посредник, и се осланя само на съдържанието на получените послания, без да препраща никакви метаданни, които биха могли да бъдат използвани за установяване на самоличността на лицето, предоставящо информацията.


По-специално, новият инструмент
  • освен че позволява на гражданите да предоставят информация, им дава възможност да поискат от Комисията да отговори на техните съобщения, 
  • позволява на Комисията да поиска разяснения и уточнения,
  • запазва анонимността на гражданите чрез криптирани съобщения и използването на външен доставчик,
  • цели да увеличи вероятността получената информация да бъде достатъчно точна и надеждна, което да позволи на Комисията да открие разследване срещу водещите предприятия в картел.

Гражданите, желаещи да разкрият своята самоличност, могат да се обърнат пряко към службите на Комисията, отговарящи за конкуренцията, чрез:

специален телефонен номер: 0032-2-29 74800

 адрес на електронна поща: comp-whistleblower@ec.europa.eu
  
адрес за подаване на искане от участници в картел за освобождаване или намаляване на санкции: http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html

Повече информация как да се подаде анонимен сигнал на адрес: 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар