сряда, 24 януари 2018 г.

Енергетика: Проучване как предприетите мерки на пазара на електроенергия в България, Румъния, Гърция, Франция и Италия за справяне с лошите метеорологични условия в началото на 2017 г. са повлияли на цените на електроенергиятаГенерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия публикува проучване, което анализира как предприетите действия по време на лошите метереологични условия  през януари 2017 г. от  България, Гърция, Румъния, Франция и Италия  са повлияли на цените на електроенергията на регионалните пазари. Проучването е възложено от ЕК на S&P Global Platts.

Целта на проучването е да покаже как пазарите на електроенергия са реагирали на предприетите мерки от засегнатите страни в отговор на нарушения дисбаланс между търсенето и предлагането (ограничено предлагане и голямо търсене), вследствие на лошите метеорологични условия през месеците януари и февруари 2017 г.

Проучването се фокусира основно върху мерките, които са повлияли на  трансграничната търговия и цените на пазара  ден напред. Анализът стига до извода, че предприетите мерки за забрана или намаляване  на износа на електроенергия имат последици върху цените в регионален мащаб. В тази връзка се посочва, че е абсолютно необходимо да се гарантира добра организация и гъвкаво сътрудничедство между операторите на преносни системи и съответните органи на засегнатите страни.

Накрая в проучването се прави извода, че е необходимо да се идентифицират и коригират навременно мерките, които изкривяват пазара. В условията на променящи се температурни и пазарни условия трябва да се прилагат съответните пазарни мерки.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар