петък, 19 януари 2018 г.

Платежни услуги — нови правила за плащанията с дебитни и кредитни картиОт 13 януари 2018 г. в държавите членки се прилага

от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

Целта на преразгледаната Директива за платежните услуги (ДПУ2) е да се  модернизират правила за платежните услуги, за да могат европейските потребители да се възползват в пълна степен от предимствата при онлайн плащанията при закупуване на стоки и услуги. На практика с прилагането на ДПУ2 се забраняват допълнителните такси за плащанията с потребителски дебитни и кредитни карти. По изчисления на Комисията това би спестило на потребителите в ЕС над 550 милион евро годишно.

Освен това потребителите ще бъдат по-добре защитени при извършването на плащания.


С новите правила :

  • се забраняват допълнителните такси, начислявани за плащания с потребителски кредитни или дебитни карти в магазините или онлайн;

  • се отворя пазарът на плащания в ЕС за дружествата, предлагащи платежни услуги, посредством достъпа им до информация за платежните сметки;

  • се въвеждат строги изисквания за сигурност на електронните плащания и за защита на финансовите данни на потребителите;

  • се защитават правата на потребителите в редица области, сред които ограничаване на отговорността при неразрешени плащания и въвеждане на безусловно („без въпроси“) право на възстановяване при директен дебит в евро. 
Тези правила се прилагат от 13 януари 2018 г. Държавите членки  следва да са въвели в националната нормативна уредба ДПУ2.

Няма коментари:

Публикуване на коментар