четвъртък, 25 юли 2019 г.

Енергетика: АСЕR обяви обществено обсъждане за бъдещата регулация на газовия пазар в ЕС


Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) стартира обществено допитване относно възможните действия и законодателни предложения свързани с развитието на  за европейския енергиен сектор - и по-специално газовия сектор - след 2025 г. В консултацията се разглеждат политическите въпроси, свързани с пазарния дизайн и целевите регулаторни мерки. Политиките за енергиен преход и декарбонизация, следва да отчитат последиците за потребителите на природен газ в случаите на неговата замяна с други енергийни източници. Важно е да се гарантира, че преходът се основава на стабилни икономически принципи и води до подбор на най-добрите технологии за декарбонизация. Документът предложен за обсъждане отчита предложенията и изводите, представени в Документа за консултации относно регулаторните предизвикателства за устойчив газов сектор, изготвен от Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) през март тази година, и отговорите, предоставени от заинтересованите страни.
Консултацията ще продължи до 1 – ви септември 2019 г.
Документът за консултации се фокусира върху две стратегически области свързани с  регулаторни действия. Те включват въпроси, свързани с обвързването на електроенергията и газовия сектор, които надхвърлят съответните регулаторни  рамки  в секторите на газа и електроенергията:

  • Целево регулиране и функциониране на пазара: в краткосрочен план, докато Европейският  Целеви газов модел като цяло работи добре, има някои пазари, на които конкуренцията все още не е ефективна и интересите на потребителите са застрашени, или където съществуващата система за регулиране на газа може да се нуждае от преглед.
  •  Въвеждане  на нови продукти и подобряване на управлението на инфраструктурата: в документа се посочва, че устойчивото бъдеще се нуждае от декарбонизирани газове и нови технологии (като например електроенергия към газ), но настоящата регулаторна рамка не е разработена с оглед на тези дейности и липсата на регулация в тези области може да представлява бариера пред тяхното развитие. В търсенето на устойчиво бъдеще старите роли и отговорности може вече да не са подходящи. Може да се наложи съществуващите правила за отделяне да се прилагат към нови обстоятелства. И по-специално, в бъдеще е вероятно естествените монополи да бъдат подложени на конкуренция чрез предлагане на нови услуги.

Документът за консултации е разработен в сътрудничество с европейските енергийни регулатори.
Документът за консултация и допълнителна информация може да намерите ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар