вторник, 16 март 2021 г.

България все още не е получила средства по инструмента SURE


Европейската комисия обяви, че изплаща 9 милиарда евро на седем държави-членки на ЕС. Това е пета по ред  финансова подкрепа за държавите-членки по инструмента SURE и второ изплащане през 2021 г. С това пето изплащане  Чехия - получава 1 млрд. евро. Средства получават още Испания - 2,87 млрд. евро, Хърватия - 510 млн. евро, Италия -3,87 млрд. евро, Литва - 302 млн. евро, Малта 123 млн. евро и Словакия - 330 млн. евро. При това изплащане само  Чехия получава за първи път подкрепа по SURE.  Останалите шест държави от ЕС вече са се възползвали от заеми по SURE.

Облигациите, издадени от ЕС по SURE, се обозначават с етикет социални облигации. Това дава увереност на  инвеститорите в тези облигации, че мобилизираните средства ще служат наистина за социална цел.

Това финансиране  ще помогне на държавите-членки да се справят с внезапното увеличение на публичните разходи за запазване на заетостта. По-конкретно, те ще помогнат на държавите-членки да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални схеми за краткосрочно работно време, както и други подобни мерки, които те са въвели в отговор на пандемията на коронавируса, включително за самонаетите. Сегашните плащания са в резултат на емитирането на петата социална облигация по инструмента на ЕС SURE.

Досега 16 държави-членки са получили общо 62,5 милиарда евро по инструмента SURE за обратно обезпечаване на заеми. През 2021 г. Комисията ще се стреми да събере допълнително над 25 милиарда евро чрез издаване на облигации на ЕС SURE.

Като цяло Комисията до момента е предложила  общо 90,6 милиарда евро финансова подкрепа за 19 държави-членки, от които 90,3 милиарда евро са разрешени за  18 държави-членки. Очаква се своевременно одобрението от Естония на предложените 230 милиона евро. За България са определени 511 милиона евро.

 
Видно от статистиката за получените до момента средства по програмата SURE от държавите членки,  България все още не е получила никакви средства, и не е ясно защо изостава при това финансиране. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар